Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Interactive Cities

Tartu Linnavalitsuse
avalike suhete osakond
736 1345

[email protected]

Projekt Interactive Cities

2016.-2018. aastal osaleb Tartu linn URBACTi meetmest rahastatavas projektis Interactive Cities (interaktiivsed linnad). Projekt keskendub linnade võimekuse arendamisele erinevate interaktiivsete kanalite kasutamisel.

Projektis on kolm valdkonda: kuidas tutvustada linna atraktiivse turismisihtkohana, kuidas muuta linna atraktiivsemaks olemasolevatele ja alustavatele ettevõtjatele, kuidas muuta keerukad linnaarenduslikud protsessid ja tegevused (näiteks planeeringud, arengukavad, linnaeelarve jne) elanike jaoks mõistetavamaks ning võimaldada lihtsamalt osalemist ja koostööd nende kujundamisel.

Tartu osaleb projektis kolmandas teemavaldkonnas ehk kuidas erinevates linnaarenduslikes protsessides kohalikke elanikke paremini otsuste tegemisse kaasata.

Mitmete arutelude tulemusel on Tartu otsustanud keskenduda projekti raames kolmele fookusteemale:
•    Kaasamine linnaruumi planeerimisel.
•    Kaasava eelarve protsessi täiendamine ja linnaeelarve avatum koostamine.
•    Noorte ühiskondlik ja poliitiline aktiivsus.

Projekti ühe lõpptulemusena valmib kõigil linnadel  tegevuskava valitud suundade arendamiseks. Tartu on otsustanud koostada projekti toetusel „Tartu kaasamise ja koostöö tegevuskava“, mis peab valmima aprilliks 2018 ja mis keskendub eelnevalt mainitud kolmele teemale.  

Tegevuskava valmimisse on kaasatud nii vabaühendused, poliitikud, ametnikuid kui ka teised aktiivsed linnakodanikud ning koostöös on toimunud või toimumas järgmised arutelud:

  • 15. novembril 2017 toimus arutelu teemal „Kuidas edendada linnavõimu ja kogukondade koostööd?“. Loe lähemalt.
  • 28. novembril 2017 toimub  väitlus teemal "Kuidas avatult linnaeelarvet kujundada ja kaasavale eelarvele uut hoogu juurde anda?". Loe lähemalt.

Projektist lähemalt: www.urbact.eu/interactive-cities
Kaasamise ja koostöö tegevuskava

Viimati muudetud 07.12.2020