Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Projekt SmartEnCity

Linnavarade osakond
Küüni 1 Tartu 51004
736 1292
 

Nutika linnaosa projekt SmartEnCity

SmartEnCity (smartencity.eu) on rahvusvaheline koostööprojekt, mida rahastatakse Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist Horisont 2020. Projekt algas 2016. aasta veebruaris ning kestab üle viie aasta. Põhitegevused jäävad esimestele aastatele ning viimased aastad on planeeritud tulemuste hindamisele ja levitamisele.

Projekti peamine eesmärk on viia ellu targa ja säästva linnakeskkonna terviklahendus, mis inspireeriks elanikke tegema keskkonnateadlikke otsuseid ning oleks hiljem erinevates Euroopa piirkondades rakendatav. Projekti alus on Smart Zero Carbon City kontseptsioon, kus linna ökoloogiline jalajälg ja energianõudlus on moodsat tehnoloogiat kasutades viidud miinimumini ning energiavarustus põhineb taastuvatel kohalikel energiavarudel, mida hallatakse nutikate lahenduste abil.

Projekti tegevuste eesmärk Tartus on luua investeeringute abil kvaliteetne elukeskkond, mis inspireerib pilootala kogukonda tegema keskkonnateadlikke otsuseid ja muutma oma käitumismustreid. Nutikas ja osalusdemokraatiat rakendav kogukond koos uuenduslike tehnoloogialahendustega loob uusi kogemusi, mida saab ellu viia ka mujal.

Tartu pilootprojekti peamine idee on hruštšovkade piirkonna (kesklinna piirkond) kujundamine nn smartovkade piirkonnaks. Lisaks hoonete rekonstrueerimisele kaasnevad ka uuenduslikud lahendused transpordis, tänavavalgustuses, kütte- ja jahutusvarustuses ning luuakse tänapäevased seiramislahendused.

Tegevused

 

 • Luuakse toetusmeetmed, et osaliselt kaasrahastada kesklinnaosa pilootalal paiknevate nn hruštšovkade (1950.–1960. aastatel ehitatud silikaattellistest või suurplokkidest konstruktsiooniga korterelamud) renoveerimist. Lisaks klassikalisele renoveerimisele rakendatakse ka nutilahendusi. Nendele hoonetele, mille puhul see on võimalik, paigaldatakse päikesepaneelid elektrienergia tootmiseks. Nendele elamutele, kus see võimalus puudub, rajatakse tsentraalne sooja vee varustus.

 • Luuakse andmevahetusplatvorm. IKT-lahendused hoonetele ja valgustusele: nutikas energiatarbimise mõõtmine, jälgimine ning reguleerimine.
 • Hakatakse pakkuma kaugjahutuse teenust ning soojuspumba kaasabil kaugjahutusest vabanev jääkenergia suunatakse soojusenergiana kaugküttevõrku.
 • Elektrisõidukite tarbeks rajatakse avalikud laadimispunktid.
 • Arendatakse elektritaksondust.
 • Rajatakse rattaringlus.
 • Elektriautode kasutatud akud rakendatakse taastuvenergia salvestamiseks ning kasutamiseks.
 • Pilootalale rajatakse elektriautode rendipunktid.
 • Elektriautode kasutatud akud rakendatakse taastuvenergia salvestamiseks ning kasutamiseks.
 • Pilootalale rajatakse nutikas LED-valgustitel põhinev tänavavalgustusvõrk.
 • Luuakse ühistranspordi planeerimistööriist.
 • Töötatakse välja sotsiaalse innovatsiooni ja kogukonna kaasamise mudel ja hakatakse seda rakendama.

Projektist täpsemalt: tarktartu.ee.

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni programmist Horisont 2020 ja projekt viiakse ellu toetuse lepingu nr 691883 järgi.

Lisateave projekti kohta:
Tartu abilinnapea

Raimond Tamm 

[email protected]


Tartu Linnavalitsuse projektijuht

Jaanus Tamm

[email protected]

02.10.2016

Viimati muudetud 07.12.2020