Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Projektid

Märksõnad
Olek:

Projektid

Kokku dokumente: 1547 kuvatakse 100 dokumenti (401 - 500).

 • Projekti käigus korraldatakse õppevisiidid Eskilstunasse Rootsis ja Jyväskylässe Soomes tutvumaks koolide ja lasteaedade ehitamise ja renoveerimisega,
  Seoses järgmise 5 aasta jooksul planeeritavate investeeringutega koolidesse ja lasteaedadesse on linnavarade osakonna jaoks oluline tutvuda ...

 • 01.08.2015 - 31.05.2016 Lastelavastus Raha-ha-haa

  Leelo Tungla lasteraamatul "Raha-ha-haa" põhineva lastelavastuse loomine ja lavale toomine Teatri Kodus
  1. tutvustada lastele omakeelset originaal-lastekirjandust teatrivahendite kaudu; 2. pakkuda Tartu ja Lõuna-Eesti lastele maast-madalast kvaliteetset ja professionaalset kunstielamust ning ...

 • 02.07.2015 - 31.08.2015 Emajõe festivali muusikaprogramm

  Emajõe Festivali eesmärk on anda inimestele atraktiivne põhjus Emajõele tulla, jõeelust osa saada vaatajate ja/või aktiivsete osalejatena. Emajõe festival toimub 3.-4. juulil Tartus. Linnas on uus sadam, kus on tegelik ligipääs jõele ja ruumi erinevateks tegevusteks ja sündmusteks. Karlova ...

 • 02.07.2015 - 31.08.2015 Tartu linna päev 2015

  Tartu linna päeval toimub erinevaid tegevusi hommikust õhtuni. Päeva jooksul toimub erinevaid ettevõtmisi: hommikukohv Tartu linnapeaga, giidiekskursioonid ja Rüütli tänava rõdu ja treppide kontserdid,õhtukontsert Raekoja platsi laval.
  Sisustada huvitavate ja harivate sündmustega Tartu linna ...

 • 12.06.2015 Noortelinnak 2015

  Projekti „Noortelinnak 2015“ (varasema nimetusega Suvetelk) idee on olnud läbi mitme aasta pakkuda Tartu linna ja maakonna noortele mitmekülgseid ja arendavaid vaba aja tegevusi. Sel aastal toimub vabaõhu noortekeskus 6.juulist-19. juulini Tartu kesklinnas, Tartu Kaubamaja kõrval. Sel aastal on ...

 • Some research shows that heritage sector can be a good partner in public healthcare and well-being programmes. We do not have consistent practice in this field in Tartu, so we want to analyse best practices in Nordic Countries and create a thematic arts in healthcare network of our partner ...

 • Projekti eesmärgiks on välja töötada Eesti keskaega tutvustav II ja III põhikooli astmele mõeldud muuseumitundide sari "Keskaja inimese maailmapilt ja eluolu".
  Eesti ajaloo tutvustamine muusuemi baasil.

 • 02.06.2015 - 31.12.2015 Tartu noorte töömalev 2015

  Tartu noorte töömalev pakub Tartu noortele rahateenimise võimalust ja arendavaid tegevusi suve-, sügis- ja talvevaheajal.
  - noorte tööharjumuste kujundamine; - võimaluse pakkumine noortele veetmaks arendavalt ja meeldivalt oma vaba aega suvisel, sügisesel ja talvisel koolivaheajal; - ...

 • Globaliseeruvas maailmas peab õpilane olema senisest loovam, ettevõtlikum, kõrgema koostöövalmidusega ja väga hea võõrkeele oskusega. Ka õpetaja roll on pidevas muutumises ja õpetaja pole enam lõpliku tõe kuulutaja, vaid on õpilastega koos õppija. Selleks, et õpetaja ja õpilase koostöö viia ...

 • Tartu Kutsehariduskeskus on Eesti suurim kutseharidust pakkuv õppeasutus, kus igapäevaselt osaleb õppetöös üle 3500 õpilase ehk ligi 14 % Eestis esmast kutseharidust omandavatest põhi- või keskkoolijärgsetest õpilastest. Tulenevalt TKHK suurusest on tegevuse mõju Eesti majanduselus, ning sellest ...

 • Tartu Kutsehariduskeskuses, Viljandi Kutseõppekeskuses ja Rakvere Ametikoolis (konsortsiumis) osaleb õppetöös igapäevaselt kokku ligi 5000 õpilast ehk ligi 20 % Eestis esmast kutseharidust omandavatest põhi- või keskkoolijärgsetest õpilastest. Tulenevalt suurusest on meie tegevuse mõju Eesti ...

 • 21.05.2015 - 30.09.2015 Bänd VS Bänd

  Tartumaa noortebändidele vägev võimalus minna lavale möllame ning esineda suurele publikule. Miks mitte panna kokku oma punt ning teha bändi? Anne Noortekeskus korraldab aastal 2015 Tartumaa noortebändide konkurssi „BÄND VS BÄND“. Võistlus on mõeldud bändidele, mis vastavad järgmistele ...

 • 20.05.2015 - 02.12.2015 Aja arm 2015

  Projektis osaleb 20 17-aastast Tartu gümnaasiumiõpilast, kellest 10 on eesti emakeelega ja eestikeelse põhikooli lõpetajad ning 10 muu emakeelega ja lõpetanud põhikooli, kus emakeelena õpetatakse vene keelt. Õpilased veedavad projekti käigus koos kolm päeva laagris. Sel aja jooksul on nende ...

 • 12.05.2015 - 31.10.2015 Tarkusepäev 2015 "Tark ei kiusa"

  Tarkusepäev on 1. septembril toimuv Tartu linna haridus-, huviala- ja noorsootööasutuste mainesündmus, mille eesmärk on tutvustada huvitegevuse, sportimise ja vaba aja veetmise võimalusi ning noortele suunatud teenuseid. Tarkusepäeva teemaks on tänavu kiusamine – sellest hoidumine, selle märkamine ...

 • 01.05.2015 - 15.11.2015 Aasta loom metssiga meie metsades

  Tegemist on mitte- ehitusliku keskkonnateadlikkuse projektiga
  Projekti üldiseks eesmärgiks on Tartu Lasteaed Naerumaa loodus- ja keskkonnateema (metsloomad) ning keskkonnateadlikkuse suurendamine laste ja lastevanemate hulgas. Projketi otsene eesmärk on laste silmaringi avardamine ja teadmiste ...

 • Tartu Rahvaülikoolil on vajadus välja arendada uus infosüsteem koolitusi ja isikuid puudutava info haldamiseks, kuna aastal 2007 loodud süsteem takistab efektiivset info haldamist, on madala töökindlusega ja sellega seotud koduleht pole kasutajasõbralik.
  Vabaharidusliku koolituse kvaliteedi kasv ...

 • 22.04.2015 - 01.06.2015 Lastekaitsepäev 2015

  Lastekaitsepäeval, 1.juunil korraldab noortekeskus Lille maja koostöös väga paljude koostööpartneritega: koolidega, erahuvikoolide, ülikooliga, erinevate kultuuriasutustega jne. Tartu linna ja maakonna algklassilastele ja lasteaia viimasele rühma lastele õuesõppe päeva - Õues õppida on mõnus! 1. ...

 • Tartumaa Noorteinfo tegevuskava teostades lähtume ENTK (Eesti Noorsootöö Keskus) kehtestatud noorteinfo teenusstandardist, Euroopa Noorteinfo Hartast ning veebipõhise noorteinfo põhimõtetest. Sel aastal pöörame erilist tähelepanu noorte teavitamisele infoteenusest ja selle võimalustest, ...

 • Eesti Meestelaulu Selts korraldab 2015.a kevadsemestril üle-eestilise poiste- solistide võistulaulmise.Võistulaulmise toimub 6 erinevas kategoorias.Tartumaa eelvoor toimus Tiigi Seltsimajas 3. märtsil . Tartumaa eelvoorule oli registreerunud 35 poissi ja noormeest.
  edendada ja propageerida ...

 • 7. aprillil möödub 102 aastat Tartu Linnaraamatukogu asutamisest. alates 2004. aastast oleme raamatukogu sünnipäeva tähistanud lugejatele ja kõigile kaaslinlastele mõeldud kultuuriprogrammiga, milles on kesksel kohal kirjandusüritused. Seekordne sünnipäevanädal on planeeritud 6.-10. aprillini ja ...

 • 01.04.2015 - 31.03.2016 Õpilaskonverents "Poska Akadeemia III"

  Planeeritav konverents toimub jätkuna eelnevatele ning sellega tahetakse kaasata veel laiem koolide ring (Tallinna ja Pärnu koolid on veel suuresti esindamata). Kuna õpilaskonverents on ellu kutsutud loomaks pikaajalist iga-aastast õpilasüritust, mille peamiseks eesmärgiks on teaduse laiem ...

 • 12 komplekti rahvariiete tellimineTartu Tamme Gümnaasiumi neiduderühmale
  Eesmärk on valmistada rahvariided Tartu Tamme Gümnaasiumi neiduderühmale vastavalt taotluses esitatud projektile ja eelarvele.

 • Üleriigiline teatrifestival hariduslike erivajadustega lastele ja noortele. Toimub 13. korda.
  Populariseerida teatrikunsti erivajadustega laste ja nende õpetajate hulgas, kui arendavat ja atraktiivset hobi ja mõjusat korrektsioonivahendit. Luua erivajadustega lastele ja noortele soodsad ...

 • PRIA-le esitatud projekt - puu-ja juurvilja programmiga seotud tegevuste läbiviimiseks
  Laps saab isikliku kogemuse puu- ja köögiviljade teekonnast oma taldrikule: 1) Läbi isiklike valikute tegemise võimaluste ja tegutsemisrõõmu viime tervisliku toidu lastele lähemale ning tekitame huvi, kust ja ...

 • 19.03.2015 - 15.11.2015 Oboe ostmine Tartu II Muusikakoolile

  Käesoleva projekti raames on Tartu II Muusikakoolil võimalus soetada oboe.
  * laiendada erinevate puhkpillide õppimise võimalusi - pakkuda seda Tartu linna ja selle lähiümbruse noortele. * oboe soetamisega suurendada erinevate puhkpillide õppimisest huvituvate õpilaste valikuvõimalusi, tegelda ...

 • Tartu Tamme Gümnaasiumi riigikaitseõpetuse arendamine
  Tartu Tamme Gümnaasiumi gümnaasiumiõpilastele riigikaitseõpetuse õppekäigu(-käikude) ja -laagri korraldamine ning õppevahendite soetamine

 • Projekt on loodud kolem riigi koostöös - Eesti, Soome ja Soveenia. Projekti juhtmaa on Soome. Projekti koordineerib Soome noortekeskuste ühendus. Projekti eesmärgiks on arendada noortekeskuste valmisolekut teha rahvusvahelist noorsootööd. Selleks viiakse läi laiapõhjaline rahvusvaheline uurimus, ...

 • Kavandatud tegevuste raames toimuvad õpperetked mahetaludesse, EMÜ Mahekeskusse ning EMÜ Polli Aiandusuuringute Keskusse.
  Algklassiõpilaste teadmiste hulga suurendamine köögiviljade, puuviljade kasvatamisest ning vastavate toiduainete nn olelusringist. Õpilaste praktiliste oskuste arendamine ...

 • Tartu linna põhitänavate koosseisu kuuluvale Turu tänavale langeb suur täiendava liikluse ja raskeliikluse koormus tingituna tänava paiknemisest riigimaanteede ja üleeuroopalise TEN-T transpordivõrgustiku üldises skeemis. Turu tänava kaudu toimub suure transpordivoo kiire ja sujuv ühendus kesklinna ...

 • Hugo Treffneri Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse raames õppekäigu ja õppelaagri läbiviimine
  Hugo Treffneri Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse raames õppekäigu ja õppelaagri läbiviimine

 • Mootorsõidukitele alternatiivsete liiklemisvahendite kasutamine ning jalgsi liiklemine on Tartus muutumas järjest populaarsemaks, kuna sel viisil jõuab sageli kiiremini kohale kui auto või ühistranspordiga. Viimastel aastatel valminud kergliiklusteed leiavad väga aktiivset kasutamist erinevate ...

 • SA Archimedes Euroopa Noored Eesti Büroo kutsus 2012. aasta sügisel ellu kaks pikaajalist programmi, millest üks oli programmi „Innustavad teod kooliraskustes noorte toetamiseks“. Programmi eesmärk oli noorsootöö põhimõtteid ja praktikaid rakendades tõsta noortega töötavate inimeste võimekust ja ...

 • Toimumisaeg: 27.05.2015 Koht: Tartu Linnaraamatukogu saal - Kompanii 3/5, 51004 Tartu Koolituse läbiviija: Margus Sakk, BCS Koolitusest Sihtgrupp: Tartu linna ja maakonna raamatukoguhoidjad Teemad: Erinevad nutiseadmed ja kasutamise viisid Paroolid - Erinevad isikutuvastusviisid - Kas mitmes ...

 • 01.03.2015 - 30.09.2015 HTG loodussuuna välipraktikumid 2015

  HTG loodussuuna 10 ja 11 klassi bioloogia välipraktikumide läbiviimine, kus toimub eelnevalt teoreetilistes kursustes õpitu reaalne uurimine looduskeskkonnas (erinevad organismirühmad erinevates ökosüsteemides, nendevahelised seosed jne), välibioloogias levinud meetodite tundmaõppimine ja nende ...

 • 26.02.2015 - 03.08.2015 Tartu Rahvusvähemuste Festival

  III Tartu rahvusvähemuste festival „ Meie muusika, laulud ja tantsud, mõtted, mustrid ja maitsed“ toimub Tiigi Seltsimajas 24.-25. aprillil 2015. Festival hõlmab erinevaid kultuuriprogramme, infotunde ja ümarlauda.
  Projekti eesmärgiks on * tutvustada Tartu ja ümbruskonna kultuurilist ...

 • 25.02.2015 - 31.12.2015 MHG riigikaitse laager, õppekäigud

  Riigikaitse õpetuse mitmekesistamine
  Riigikaitse õpetuse laagri, õppekäigu läbi viimine

 • Puu- ja köögivilja tervislikuma kasutamisega seotud tegevused Tartu linna kahekümnes tervist edendavates haridusasutuses: teabepäevad, loovtööd, degusteerimised, põllumajandusasutuste külastused)
  Tervislike toitumisharjumuste tutvustamine puu- ja köögiviljade tervislikumaks kasutamiseks

 • Lähtuvalt konkursi eesmärgist viia ellu algatuse Huvitav Kool põhimõtteid ja kujundada välja koostöö üldhariduskoolide vahel
  Õppida Viljandi Gümnaasiumi kogemustest. Jagada Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi kui alustava kooli uuenduslikke mõtteid ja ideid. Luua koolide, sh ka ...

 • 01.02.2015 - 31.08.2016 EVS 2015/2016

  1. september 2015 - 31. august 2016 tegutseb Lille majas Euroopa Vabatahtliku Teenistuse raames noor prantslane Jérôme PLOUZEAU, kes viib iganädalaselt lastele ja noortele läbi 1) kokkamisklubi, 2) prantsuse keele tunde, 3) grafiti klubi. Kooliaasta lõpus teeb Jérôme koos laste ja noortega Lille ...

 • 01.02.2015 - 31.12.2015 Transporditoetus rahvateatritele

  Transporditoetus rahvateatritele Tartumaalt ja teistest maakondadest vastavalt taotluses esitatud projektile ja eelarvele
  Toetada otseseid kulusid transpordile

 • Tartu Kutsehariduskeskuses on metallierialadel (sh keevitaja erialal) töötajate koolitamine üks väheseid erialasid teenindusalaste erialade kõrval, mis otseselt orienteeritud tootmisele. Kvaliteetse õppe tagamiseks tuleb ajaga sammu pidada ja luua vastav kompleksne õppepraktikabaas, et tulevane ...

 • Läänepärnaallee seisundi hindamine (sh resitograaf- ja tomograafuuringud) ja hooldusjuhiste määramine
  Hooldusjuhiste alusel saab teostada vajalikud hooldustööd allee säilitamiseks ning likvideerida ohtlikud puud, mida ei ole enam võimalik säilitada

 • Raadi dendropargi rekonstrueerimine: teede, valgustuse, nõlvakindlustuse rajamine, väikevormide paigaldamine. Rahastamine osaline, vaid lkivideerimised ja uusistutused
  Praegu hooldamata ja ilma jalgteedeta puudesalust kujundatakse avalik puhkeala.

 • Projekti I etapi raames paigaldatakse Emajõe vasakkalda (Sõpruse silla ja Ihaste silla vahelisele alale) kallasrajale 2 lühemat purret üle kraavide ning 10 istepinki. II etapi töödena paigaldatakse üks pikem (66 meetrit) purre soodi kohale ja täiendavalt veel 10 istepinki, et saaks kogu 4km pikkuse ...

 • 14.01.2015 - 20.03.2015 XII Villa päevad

  XII Villa päevad toimusid Tiigi Seltsimajas 30. ja 31. jaanuaril. Esimesel päeval avati näitus ja kaasa sai osta ka materjale ja töövahendeid, millest ja millega paljud näitusetööd oli valmistatud. Uudistada sai lisaks lambavillasele ka kitse- ja koeravillast valminud käsitööd. Esimesel päeval ...

 • Vareslased on hõivanud Tartu kesklinna pargid ja põhjustavad pesitsedes mitmeid probleeme: fekaalireostus parkides ja tänavatel, pidev kraaksumine häirib linnakodanike rahu, prügiurnide sisu laialipaiskamine. Tartu linn on soetanud 3 linnupeletit, eesmärgiga hoida vareslasi eemal kesklinna ...

 • Tutvustada Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilastele võimalusi enda maandamiseks ning stressi vähendamiseks
  Hugo Treffneri Gümnaasium on kool, kus paljud õpilased väärtustavad seda, mida neile koolis õpetatakse ning teevad ka ise vastavalt väga palju tööd. Samuti leidsime sel aastal lõpetava lennu ...

 • 05.01.2015 - 01.07.2015 Jaan Poska Gümnaasiumi looduslaagrid

  Projektiga jätkatakse Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi looduslaagrite läbiviimist, mille käigus luuakse õpilastele võimalused täiendada oma praktilisi loodusetundmise oskusi ja suurendada oma keskkonnateadlikust.

 • Arendada õpilastes jätkusuutliku majandamise oskusi rahvusvahelises koostöös
  Parandada õpilaste jätkusuutliku majandamise oskusi

 • Ekskursiooni ja laagri käigus tutvustatakse õpilastele ajateenijate igapäevaelu.
  Saada ülevaade, mis neid ajateenistuses ees ootab.

 • Projekti esialgset taotlust rahastatakse ca 50% ulatuses. Seetõttu saab Sõpruse silla ja Ida-ringtee silla vahelisele alale, Emajõe vasakkalda kallasrajale paigaldada 2 lühemat purret üle kraavide või ühe pikema purde üle soodi koha. Kallasrajale saab 20 istepingi asemel paigaldada kuni 10 ...

 • 01.01.2015 - 31.12.2016 Endine ja praegune Ülejõe

  Projekt "Endine ja praegune Ülejõe" keskendub Tartu Ülejõe ja Raadi-Kruusamäe linnaosale (edaspidi Ülejõe), mis on tänaseks oma ühtse kuvandi kaotanud. Projekti käigus soovitakse arendada Ülejõe piirkonna ajalooteadlikkust ning toetada kogukondlikku identiteedi. Projekt viiakse läbi koostöös ...

 • Projekti raames soovitakse Tartu lasteaia Sass õuealale paigaldada uued õppe- ja mänguatraktsioonid ning olemasolevatele atraktsioonidele turvaalused.
  Projekti eesmärgiks on Tartu linnas pakutava lastehoiuteenuse kvaliteedi parandamine läbi Tartu lasteaia Sass õueala turvalisemaks muutmise ning ...

 • 08.12.2014 - 29.01.2016 Safe and Sustainable Citizen Society

  Kemikaale leidub kõikjal meie ümber alates toidust kuni tööstuslikult toodetud tarbekaupadeni. Kemikaalid muudavad elu mugavamaks, kuid samas võivad neil olla kahjulikud mõjud tervisele. Kemikaalide kasutamisega kaasnevate riskidega arvestamine ja nende maandamine on prioriteediks nii riikide jaoks ...

 • Tartus puudub korralikult tähistatud, sõiduteedest eraldiasetsevate või piiretega eraldatud kergliiklusteede võrgustik, mis ühendaks omavahel kesklinna, erinevad linnaosad ning Tartust väljuvad põhisuunad. Käesoleva projektiga kavandatav Turu tänava kergliiklustee aitab probleemi osaliselt ...

 • 01.12.2014 - 30.06.2015 Noored disainima

  NOORED DISAINIMA Vanusegrupp 13-18 aastat Alustab tegevust alates detsemberist Grupi suurus maksimaalselt 5 noort Kohtume korra nädalas 3h, õhtuti Juhendaja Tiina Olesk Anne Noortekeskuse noorsootöö spetsialist Tiina Olesk viib läbi alates 2014 aasta detsembrist õmblusringi noortele vanuses ...

 • 01.12.2014 - 31.12.2015 Riia tn kergliiklustee väljaehitamine

  Rajatav Elva suunaline kergliiklustee asub Riia tänaval Riia-Raja tn ristmikust kuni Riia tn 175 hooneni. Töö mahtu kuulub ka tänavavalgustuse ehitamine.
  Turvalise liikumisvõimaluse loomine kesklinna-Lõunakeskuse suunal.

 • Kergliiklustee ehitatakse Hipodroomi tänavale lõigus Salutähe tn kuni Talutare tn. Tänavale ehitatakse tänavavalgustus. Kergliiklustee eraldatakse sõiduteest. Projekti tegevustesk on projekteerimistööd, ehitustööd ja omanikujärelevalve tööd.
  turvaliste liiklemisvõimaluste loomine Tartu linna ja ...

 • Projekti raames korraldatakse Tartu ettevõtluse tugistruktuuridele õppereisid Kopenhaagenisse, Lundi ja Malmösse, et arendada koostööd ja vahetada kogemusi.
  Tartu ettevõtluse tugistruktuuride võimekuse suurendamine, ideede kogumine uute teenuste arendamiseks ettevõtjatele, koostöö arendamine ...

 • Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (edaspidi hankija) kutsub esitama pakkumust stažeerija vastuvõtva kooli tugiisiku teenuse osutamiseks kutseõppeasutuste pedagoogide keelelis-kultuurilise stažeerimise (edaspidi stažeerimine) käigus oktoobris 2014. Hankija otsib tugiisiku ...

 • Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (edaspidi hankija) kutsub esitama pakkumust stažeerija vastuvõtva kooli tugiisiku teenuse osutamiseks kutseõppeasutuste pedagoogide keelelis-kultuurilise stažeerimise (edaspidi stažeerimine) käigus oktoobris 2014. Hankija otsib tugiisiku ...

 • Robootika vahendite soetamine õppetööd toetavateks tegevusteks
  Robootika õppetegevuse laiendamine

 • 12.10.2014 - 23.12.2015 Entrepreneurs generation

  Perioodil 12.10.2014.-23.12.2015 viiakse kolme projekti partneri, kelleks on Davis Ozolins Keskkool (Läti), Kajaani lütseum (Soome) ja Tartu Raatuse Kool ellu kolm mobiilsust. Iga kooli projektimeeskond koosneb kahest õpetajast ja 20 õpilasest. Projekt keskendub ennekõike noorte ettevõtlikkusele ja ...

 • 10 komplekti WEDO BAASKOMPLEKT algkooli klassidele soetamine
  Arendada õpilaste mõtlemisoskust, loovust, kujutlusvõimet, keelelisi osaoskusi, peenmotoorikat, konstrueerimisoskust ja programmeerimise aluseid. Tõsta õpilaste huvi loodusteaduste, matemaatika ja tehnika vastu, toetada ...

 • Robootika vahendite soetamine huvitegevuse läbiviimiseks
  Robootika ringitegevuse laiendamine

 • Lapsed omavad algatusvõimet innovaatiliste ideede rakendamisel.
  Lastel tekib huvi IT vastu, areneb ruumiline, loov ja tehniline mõtlemine, peenmotoorika. Lapsed saavad proovida põnevaid seadmeid.

 • A. Russaku nim. Noorte Pianistide Konkursi korraldamine Tartu I Muusikakoolis
  1) Lõuna – Eesti klaveriõpetuse taseme tõstmine ja ühtlustamine. 2) Anda õpilastele võimalus konkureerida vastavalt õpitud aastatele, st. omavahel konkureerivad näiteks 3. klassi õpilased, olenemata vanusest. Valdavalt ...

 • Talvekuul, detsembris, kutsub töötubade sari "Tubane jõuluootus" lapsi koos vanematega ja täiskasvanuid kaaslastega osa saama ise meisterdamise ja avastamise rõõmust. Töötoad toimuvad ajavahemikus 30.nov kuni 21. detsember.
  Pakkuda huvitavaid ja põnevaid tegevusi jõuluootusajal linna erinevates ...

 • Eesti on 50 aasta jooksul üle elanud 3 okupatsiooni: esimene Nõukogude okupatsioon 1940-41, Saksa okupatsioon 1941–1944 ja teine Nõukogude okupatsioon 1944-1991. Tartu Linnamuuseum rajati 1955. aastal linna ja ka üldajalooga seotud esemete kogumiseks, uurimiseks ja rahvale esitlemiseks. Üks ...

 • Õppevahendite soetamine ja kasutuselevõtt, õppekava toetavate, huviringide läbiviimiseks.
  Robootika õppevahendite soetamine Tartu Kivilinna Kooli, tehnoloogiaõppe ringide läbiviimiseks.

 • 01.10.2014 - 31.01.2015 Tartu Segakooride III Laulupäev

  Reedel, 7. novembril kl.19.00 toimub Tartu Ülikooli aulas Tartu Segakooride III laulupäev. Laulupäeva kunstiline juht on Lauri Breede. III laulupäeva repertuaari valikul on lähtutud 2014.a Laulupeo kavast. laulupäeva korraldavad Tiigi Seltsimaja koostöös kooride dirigentide ja kooride ...

 • Täiendava eesti keele õppe korraldamise eesmärk on aidata eesti keelest erineva emakeelega õppuritel toime tulla nii igapäevastes kui ka tööalastes toimingutes ja situatsioonides, aga ka orienteeruda Eesti kultuuriruumis, aidata kursuslastel praktiseerida eesti keeles kõnelemist, saada teadlikuks ...

 • Projekti eesmärgiks on anda erivajadustega õpilastele võimalus rahvusvaheliseks praktiliseks tööharjutuseks ning toetada seeläbi õpilaste integratsiooni ühiskonda. Projektis osalevad Tartu Kroonuaia Kool ja Luovi Ametikooli Liperi osakond. Mõlemad nimetatud koolid moodustavad 7 õpilasest ja 2 ...

 • Projekti eesmärkide saavutamiseks korraldab TKHK käesoleva projekti raames kokku 194 õpirännet, sealhulgas 154 õpilast (21 eriala) ja 40 spetsialisti (18 eriala, tugiteenuste spetsialistid). Tulenevalt eesmärgist tõhustada praktilist õpet ja oskusi luua ning hoida sidet töömaailmaga, valmistatakse ...

 • Tartu linnas, Raadi linnaosas asuvatel kinnistutel Puiestee 114, Roosi 50, Roosi 83, Roosi 91, Jänese 40, asuvad 10 kasutult seisvat sõjaväelennujaama hoonet, mis on täielikult amortiseerunud ning ei oma Tartu Linna jaoks funktsiooni. Projekti käigus lammutatakse nimetatud hooned ning ...

 • Õppetööks arvuti teel juhitavate seadmete hankimine
  Eesmärgiks on tutvustada arvutiringi õpilastele robootika valdkonda ning valmistada roboteid erinevate ülesannete lahendamiseks.

 • Tartu Linnaraamatukogu korraldab üheksandat aastat septembri lõpus (22.09.14-27.09.14) Vene kirjanduse nädalat, mille eesmärgiks on tutvustada nii raamatukogu lugejatele kui ka laiemale publikule vene ja eestivene kirjandust ja kultuuri. Nädalast on saanud juba traditsioon, mille raames ...

 • Projekti peamiseks eesmärgiks on suurendada STEM hariduse populaarsust. Seda eelkõige naissoost õpilaste hulgas, et saavutada sooline tasakaal tehnoloogiale ja teadusele suunatud distsipliine valivate õpilaste hulgas, mis pikemas perspektiivis suuredab inseneride ja tehnoloogivaldkonna ...

 • Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi õpilaste riiklikust õppekavast ja valikainete ainekavadest lähtuvalt praktiliste tööde läbiviimine looduskeskkonnas.
  Kinnistada koolis õpitut, süvendada ja laiendada valdkondlikke teadmisi ning läbi praktiliste tööde tõsta õpilaste keskkonnateadlikkust ...

 • Koolidevahelise teadus- ja kunstide päeva korraldamine Tartu Annelinna Gümnaasiumis
  Projekti eesmärgid: 1) tagada andekatele õpilastele võimalust osaleda erinevate loodus-, reaal- ja humanitaarõppeainetega seotud üritustel; 2) tagada eesti ja vene õpilastel võimalust omavaheliseks suhtlemiseks ...

 • 01.09.2014 - 01.09.2015 Shared Experience in Art and History

  Projekt seisneb ennekõike õpilaste poolt 1918-1940 aastate Eesti ja Leedu ajaloo ja arhitektuuri paremas tundmaõppimises. Projekti käigus kasutatakse selleks nii teoreetilisi kui praktilisi lähenemisi, võrdlevat analüüsi jms
  Eesmärgiks on ennekõike Eesti ja Leedu esimese iseseisvusperioodi ...

 • Euroopa partnerluse projektiga on seotud eri riikide kuus haridusasutust (lasteaiad ning lasteaed-algkoolid): Prantsusmaa (koordineeriv riik), Eesti, Kreeka, Itaalia, Türgi ja Island. Me väärtustame kõrgelt laste heaolu, sotsiaalseid suhteid, austust üksteise vastu ja head haridusasutuse ...

 • Alates 2013. aastast on Eesti elektriturg avatud ning kohalikud omavalitsused peavad oma elektrienergia ostma avatud riigihankega. Riigihangete korraldamine elektrienergia ostmiseks on toonud aga mitmeind küsimusi, millega omavalitsused silmitsi seisavad. Näiteks kuidas tagada, et hankes osaleks ...

 • Projekti tegevused toetavad kooli loodus- ja keskkonnasuuna õppekava
  Väärtustada loodushariduse tähtsust, keskkonnasõbralikku käitumist ja tarbimist igapäeva elus ning arendada eluks vajalikke oskusi

 • 20.08.2014 - 30.05.2015 THK keskkonnalaager 9.klassidele

  Keskkonnalaager on planeeritud läbi viia RMK Sagadi looduskoolis 2-päevasena. Laagrile eelneb ettevalmistav tegevus koolis, mille käigus õpilased tutvuvad erinevate materjalide põhjal Lahemaa ja Sagadi mõisa, metsamuuseumi ja looduskooli õppematerjalidega, kavandavad rühmades oma loovtöid ja ...

 • Noortekeskus Lille Maja tegevuskava näeb ette kooli ja noortekeskuse koostöö suurendamist ja noortele sotsiaalsete oskuste õpetamist läbi osalusteatri. Foorumteater on üks osalusteatri vorme. Foorumtetriga soovime noorte seas vähendada kiusamist ja tõsta teadlikkust, mis on kiusamine ning ärgitada ...

 • Tartu noortekeskused korraldavad 28.-29. märtsil 2015 kooliteatrite festivali Tartus. 20aastase ajalooga festival kannab nime „Tartu näitemängude päevad“ ja kuulub Kooliteater 2015 programmi, mis päädib riigifestivalidega erinevatele vanuseastmetele (algklassid, põhikool, gümnaasium). Tartu ...

 • 04.08.2014 - 13.03.2015 Üleriigiline õpilaste etluskonkurss

  Üle-Eestiline õpilaste etluskonkurss - toimub 13.02.2015.a Tartus Heino Elleri nimelise muusikakooli kontserdisaalis. Osalevad õpilased 4.-12. klassini, rühmitatuna kolme astmesse (I, II ja III kooliaste). Igast maaskonnast oodatakse osalema 3 õpilast. Maksimaalne osalejate arv on 63 ...

 • 01.08.2014 - 31.08.2016 Golden edge of my work

  Projekti eesmärgiks on anda erivajadustega õpilastele võimalus rahvusvaheliseks praktiliseks koostööks ning toetada seeläbi õpilaste integratsiooni ühiskonda. Projektis osalevad Tartu Kroonuaia Kool, Lielplatones internatpamatskola (Läti) ja Zagare Elementary Boarding School (Leedu). Koolid ...

 • 01.08.2014 - 31.12.2014 Creative Action, Meaningful Performance

  Projekti "Creative Actions, Meaningful Perormances!" eesmärgiks on arendada loovat mõtlemist ja luua loovaid lähenemisi noortevaldkonnas. Projekti keskmeks on matemaatika, mille käsitlemisel kombineeritakse koostöös noortega formaal- ja mitteformaalhariduslikke meetodeid ning püütakse seeläbi luua ...

 • Projekti eesmärk on perelepitusteenuse käivitamine ja arendamine neljas Eesti maakonnas: Jõgevamaa, Tartumaa, Raplamaa ja Viljandimaa. Perelepituse eesmärk on neutraalse isiku vahendusel suunata kooselu lõpetanud inimesi leidma võimalikke lahendusvariante laste, raha ja omandi küsimustes. ...

 • Projekti käigus korraldatakse õppevisiidid Umeåsse Rootsis ja Helsingisse Soomes tutvumaks sealsete koolide planeerimise, rajamise ja kasutamisega.
  Projekti eesmärgiks on tutvuda Umeå ja Helsinki koolimajadega ning tutvuda linnade kogemusega koolide rajamisel ja majandamisel. Seoses EL-i ...

 • Tegemist on 8-12-aastaste õpilastele ja algklasside õpetajatele mõeldud mobiilsusprojektiga, kus osalevad 6 erinevat kooli Taanist, Rootsist, Soomest, Lätist, Leedust ja Eestist. Projekti koordineerib Tartu Raatuse Kool, kellele positiivse otsuse tegemisel laekub ka kogu projekti eelarve ning ...

 • 01.07.2014 - 30.06.2016 TTG esimene õpirändeprojekt

  Tartu Tamme Gümnaasium (TTG) on üldharidust pakkuv munitsipaalkool, kus õpivad õpilased 1.-12.klassini. TTG õppesuundadeks gümnaasiumis on loodussuund, meditsiinisuund, tehnoloogiasuund ja humanitaarsuund. Kooli arengukavas pööratakse suurt tähelepanu nii õppekava arendamisele, õpetamismeetodite ...

 • Käesolevas projekti raames külastavad Tartu KHK koolitus- ja nõustamiskeskuse töötajad 1. nädala kestel Sloveenias tunnustatud regionaalset elukestva õppe keskust Ljudska Univerza Koperit. Lähetuse kestel kavandatakse ühiseid reflektiivsed koosolekuid, kus analüüsitakse ja hinnatakse kogetut ja ...

 • Rekonstrueerimisprojektiga lahendatakse pargi teedevõrgustik, valgustus, kujundusraied ja pinkide asukohad.
  Projekt on aluseks võsastunud ala muutmisele avalikuks, ohutult kasutatavaks pargiks.

 • Pargi korrastustööde esimene etapp
  Hooldusraiete tegemine on ettevalmistav töö rekonstrueermisprojekti koostamiseks. Peale raiet on võimalik määrata kujudusraied, vaatamisväärsed puud ning sellest lähtuvalt määrata teede ja valguste kulgemine pargis.

 • Tartu Annelinna Gümnaasiumi õpetajate visiidi käigus Gruusiasse (Tbilisi kooli nr 98) allkirjastati kahepoolne memorandum järgnevast koostööst Tartu Annelinna Gümnaasiumi ja Tbilisi 98. kooli vahel. Allkirjastatud memorandum näeb ette koostööd järgmistes valdkondades: rahvusvähemuste ...

 • 13.06.2014 - 30.10.2014 Z kujuline näituse seinte komplekt

  Teisaldatavad seinad näituste korraldamiseks avalikes ruumides
  Tartu Lastekunstikooli õpilased teevad oma õppeaja jooksul palju kunstiprojekte, millest paremad peaksid minema näitustele. Näitus on kunstiõppe viimane staadium, mis annab õpilastele reaalse esinemiskogemuse ja tunde, et nende tööd ...

 • 11.06.2014 - 31.10.2014 Tarkusepäev 2014

  Tarkusepäev on 1. septembril toimuv Tartu linna ja Tartumaa haridus-, huviala- ja noorsootööasutuste mainesündmus, mille eesmärk on tutvustada huvitegevuse, sportimise ja vaba aja veetmise võimalusi ning noortele suunatud teenuseid Tartus ja Tartumaal. Lisaks tasuta õpitubadele ja esinemistele ...