Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu linna üldplaneering 2040+

Üldplaneering on linna ruumilise arengu suunamise kõige olulisem dokument. Siin lehel saab tutvuda Tartu linna uue üldplaneeringu eelnõuga, mis vaatab Tartu linna ruumilist arengut 20 aasta perspektiivis. Üldplaneeringu põhilahendus saab valmis 2021. aasta lõpuks.

Tartu linna uue üldplaneeringu koostamine

Hea tartlane!

Teie ees on alles hiljaaegu ühinenud Tartu linna ja Tähtvere valla territooriumit käsitlev uue üldplaneeringu eelnõu ehk eskiislahendus.

Üldplaneering on linna ruumilise arengu suunamise olulisim dokument.

Planeeringuga määratakse ühest küljest linnaruumi pikemaajalised strateegilised suundumused – vaadatakse linna n-ö suuremalt lennukõrguselt. Teisest küljest aga on see tulevikku suunatud ruumilise arengu üsnagi detailne kava – siin kajastuvad sillad, tänavad, hoonestusalad, metsad, põllumaad, haljasalad, ülikoolid, lasteaiad, spordihallid jne. Oluline on selle juures arusaam, et igale konkreetsele krundile üldplaneeringuga kokku lepitud maakasutus- ja ehitustingimused on püsivad. Näiteks, et planeeritud lasteaia asemele ei saa ehitada parklat või et keset elurajooni ei ehitata hiljem tehast.

Üldplaneeringu ülesandeks on tasakaalustada erinevate osapoolte, sh linnaelaniku, ettevõtja, tudengi, linna kui avalike huvide ja väärtuste eest seisja ja riigi  huvid. See tähendab, et Tartu linn ei tee planeeringut iseendale, vaid kõigile, kes siin elavad, tegutsevad, liiguvad, õpivad ja puhkavad.

Selleks et üldplaneering teeniks võimalikult paljude linnaelanike huve, toimuvad planeeringu avalikud väljapanekud kahel korral. Juulis–augustis 2020 on neist esimene, kus linnavalitus ootab eskiislahendusele elanike tagasisidet, et arvamusi kuulates liikuda edasi põhilahenduse suunas.

Foto: Tarmo Haud
Foto: Tarmo Haud
Foto: Viljo Allik
Foto: Viljo Allik

Tartu linna üldplaneeringu 2040+ eelnõu

Üldplaneeringu eelnõu koosneb üldplaneeringu joonistest, mis esitatakse andmekihtidena kaardirakenduses, seletuskirjas ning keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõust.

 

Üldplaneeringu kaardirakendus

Üldplaneeringu seletuskiri

Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamise aruanne

Tartu linna üldplaneeringu eelnõule tehtud ettepanekud ja linna seisukohad uus!

 

NB! Üldplaneeringu kaardirakenduse kasutamise kohta vaata lisatud videot.

Räägi kaasa

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 13. juulist 16. augustini 2020  Tartu kodulehel, Tartu raekoja infokeskuses ning Ilmatsalu huvikeskuses. Avaliku väljapaneku jooksul esitas arvamusi üle 260 inimese, ühelt isikult oli enamikel juhtudel mitu ettepanekut või arvamust. Tartu linnavalitsus on kujundanud esitatud ettepanekute osas oma seisukohad, mille üle jätkub arutelu 30. septembril.

Ootame kõiki huvilisi Tartu linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalikule arutelule kolmapäeval, 30.  septembril kell 16 V Spa konverentsikeskuses (Riia 2 II korrus, sissepääs Soola ja Aleksandri tänava nurgalt).

Oleme avatud kõigile ideedele, ettepanekutele ja arvamustele, mis aitavad kujundada Tartust veelgi elamisväärsema linna.

Arvamusi saab esitada kuni 16. augustini 2020 k.a järgnevatel viisidel:

  • tavakirjaga: Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond (Raekoja plats 3, 51003 Tartu)

Hiljemalt 45 päeva jooksul pärast üldplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku lõppemist toimub eelnõu kohta esitatud arvamuste ja linna võetud seisukohtade tutvustamiseks avalik arutelu, millest arvamuse andjat teavitatakse kirjaga.

Vaata üldplaneeringu koostamise ajakava siit.

Dokumendid ja muud materjalid

Meediakajastused

 

02.10.2020 Tartu Postimees. Aus linnaametnik: Tartu pole seadnud eesmärki autoliiklust vähendada

30.09.2020 Tartu linna koduleht. GALERII avalikust arutelust

30.09.2020 Tartu Postimees. Reno Laidre: tartlased näitasid valmidust linna arengus kaasa rääkida
30.09.2020 Tartu Postimees. Täna saab Vspas sõna sekka öelda Tartu üldplaneeringu avalikul arutelul
29.09.2020 Tartu Postimees. Plaanitavad ahikütte nõuded muudavad pottsepad murelikuks

11.09.2020 Tartu Postimees. Irja Alakivi: Üldplaneering pöörab parkidele liiga vähe tähelepanu
01.09.2020 Tartu Postimees. Kadri Leetmaa: Ühe planeeringu õppetunnid. Kui oluline on linna üldplaneering?
01.09.2020 Tartu Postimees. Andrus Punt: heinaaeg ei sulge tartlaste suud
31.08.2020 Tartu Postimees. Mart Hiob: Järgmine samm on tramm
21.08.2020 Tartu Postimees. Enriko Talvistu: autod on tulnud Tartusse selleks, et jääda
21.08.2020 Tartu Postimees. Merike Lumi: niitmisest ja Jänese matkarajast
19.08.2020 Tartu Postimees Linlased tegid hulga märkusi uute autotänavate vastu
19.08.2020 Tartu Postimees. Sadamaraudtee kohale ei tohi ehitada automagistraali
13.08.2020 Tartu Postimees. Ruuben Kaalep: Tartu uue üldplaneeringu eelnõu on täis vastuolusid
10.08.2020 Tartu Postimees. Üldplaneeringu eelnõu avalik väljapanek kestab nädala lõpuni
01.08.2020 Tartu Postimees. Video ⟩ Eksperiment. Jänese matkaraja läbib rõõmuga algusest lõpuni vaid fanaatik
15.07.2020 Tartu Postimees: Lenne Rähn-Kuusik: kaasamine Tartu moodi

13.07.2020 Kuku raadio. Intervjuu Indrek Rannikuga

09.07.2020 Kuku raadio Linnatund. Intervjuu Indrek Rannikuga alates 00:43

08.07.2020 Tartu Postimees. Helge kauge tulevik: sadu kilomeetreid rattateid ja neli uut silda
03.07.2020 Tartu Postimees. Tartu trammiutoopia hääbumine
27.06.2020 Tartu Postimees. Omavoliliselt Jänese matkarajale kaevatud kanalite aeg saab läbi

25.06.2020 ERR. Tartu uus üldplaneering liidab endaga Tähtvere

03.06.2020 Tartu Postimees. Emajõelinna kärajatest võttis osa mitusada tartlast

29.05.2020 Tartu Postimees. Tartlasi oodatakse kaasa mõtlema Emajõelinna tuleviku teemal

26.05.2020 Tartu Postimees. Aksel Part: Tartu uus suund

18.05.2020 Tartu Postimees. Abilinnapea: peaksime sadamaraudtee koridori kasutust uuesti mõtestama

21.04.2020 Tartu Postimees. Tartus käib Emajõelinna kavandamine

13.01.2020 Tartu Postimees. Reno Laidre: miks autostumine jätkub katastroofiliselt kiiresti?

Tartu linna üldplaneeringu eelnõu avalik arutelu

30. septembril V Spa konverentsikeskuses.

30.09.2020
Fotod: Mana Kaasik

Viimati muudetud 04.10.2020