Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
11°

Ehitus- ja kasutusload

Tartu Linnavalitsus arhitektuuri ja ehituse osakond

24. oktoober /

Tartu Linnavalitsus andis välja järgmised korraldused

1. Ehitusload:
1.1. F. R. Kreutzwaldi, F. Tuglase, A. H. Tammsaare, Vaksali tänavatel kergliiklusteede ehitamiseks;
1.2. Riia tn 35 ärihoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks;
1.3. Vinkli tn 2 laohoone püstitamiseks;
1.4. Tamme pst 113b üksikelamu püstitamiseks;
1.5. F. R. Kreutzwaldi, F. Tuglase, A. H. Tammsaare, Vaksali tänavatel vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks;
1.6. Inseneri tänaval vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks;
1.7. Vahi tänaval sademeveetorustiku ehitamiseks;
1.8. Kapsa tn 1 ja Kapsa tn 8 kaugküttetorustike ehitamiseks;
1.9. Tähtvere tn 1a // 1b kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.10. Kalevi tn 109 kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.11. Väike-Tähe tn 8 kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.12. Raekoja plats 11 kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.13. Tihase tn 34 kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.14. Kuu tn 3 ja Kesk tn 23 kaugküttetorustike ehitamiseks;
1.15. Meruski tn 10 ridaelamu püstitamiseks;
1.16. Meruski tn 12 ridaelamu püstitamiseks;
1.17. Mõisavahe tn 71 juurdepääsutee ehitamiseks;
1.18. Mõisavahe tn 71 juurdepääsuteel sademeveetorustike ehitamiseks;
1.19. J. Kuperjanovi tn 48 // 50 kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.20. K. E. von Baeri tn 11 kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.21.  Ujula tn 84b üksikelamu püstitamiseks;
1.22. Raja 22e üksikelamu püstitamiseks.

2. Kasutusload:
2.1. F. R. Kreutzwaldi tn 1 // 1a krundil asuva F. R. Kreutzwaldi tn 1a ümberehitatud administratiiv-õppehoone osale;
2.2. Oa tänav T37 ehitatud vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikele;
2.3. Tehnika tn 30 püstitatud laohoonele järgmiste kõrvaltingimustega:
2.3.1 välja vahetada Tehase tn juurdepääsu pöörderaadiusel defektsed (mõrad, tükid lahti) äärekivid ning korrastada haljastus äärekivide taga hiljemalt 31.10.2019.
2.3.2. markeerida klaasseinad ja -uksed enne ruumide kasutusele võtmist.;
2.4. Võru tn 130 // 130a krundil asuva Võru tn 130a püstitatud üksikelamule;
2.5. Aeru tn 9 püstitatud korterelamu I ehitusjärgule (korteritele nr 1 ja 5) järgmiste kõrvaltingimustega:
2.5.1. paigaldada katlaruumidele EI30 uksed hiljemalt 05.11.2019;
2.5.2 paigaldada korteris nr 5 teise korruse toas (nr 5-10) asuvale aknale sulgur, mille järgselt saab akent avada vaid tuulutusasendisse hiljemalt 24.10.2019;
2.6. Paju tn 1a ehitatud vee- ja sademevee välistorustikele;
2.7. Vesiroosi tee 6, Tähtvere küla, reoveepuhastile;
2.8. Rukki tn 19 välisgaasitorustikule;
2.9. Ilmatari tn 44 välisgaasitorustikule;
2.10. Ringtee 27, Ringtee 27a välisgaasitorustikele;
2.11. Marja tn 12 välisgaasitorustikule;
2.12. Jaama tn 103 laiendatud üksikelamule;
2.13. Lõuendi tn 10 püstitatud üksikelamule.

Otsustas tunnistada kehtetuks:
1. Tartu Linnavalitsuse 23. aprilli 2018 korralduse nr 412 "Ehituslubade andmine" p 1.2 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 24.04.2018 välja antud ehitusluba nr 1812271/08564 Riia tn 35 ärihoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks, seoses ehitusloale kantud ehitise oluliste tehniliste andmete muutumise ja uue ehitusloa taotluse esitamisega;
2. Tartu Linnavalitsuse 11. aprilli 2006. a korralduse nr 519 "Ehituslubade väljastamine" p 1.8 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 11.04.2006 välja antud ehitusluba nr 828/06 Sireli tn 1 üksikelamu laiendamiseks, seoses ehitusteatise esitamisega;
3. Tartu Linnavalitsuse 21. augusti 2012. a korralduse nr 903 "Ehituslubade väljastamine" p 1.10 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 21.08.2012 välja antud ehitusluba nr 2182/12  Raudtee tn 26 üksikelamu laiendamiseks, seoses ehitusteatise esitamisega;
4. Tartu Linnavalitsuse 05. veebruari 2019 korraldus nr 120 "Meruski tn 10, Tartu linn ehitusloa andmine" ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 05.02.2019 välja antud ehitusluba nr 1912271/02781 Meruski tn 10 korterelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise ja uue ehitusloa taotluse esitamisega;
5. Tartu Linnavalitsuse 11. veebruari 2019 korralduse nr 151 "Ehituslubade andmine" p 1.2. ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 12.02.2019 välja antud ehitusluba nr 1912271/03285 Meruski tn 12 korterelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise ja uue ehitusloa taotluse esitamisega;
6. Tartu Linnavalitsuse 12. septembri 2017 korralduse nr 883 "Ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine" p 2.3 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 13.09.2017 välja antud ehitusluba nr 1712271/31676 Ujula tn 84b üksikelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.

Ehitus-ja kasutuslubadega ning projekteerimistingimustega saab tutvuda riiklikus Ehitisregistris aadressil www.ehr.ee

Viimati muudetud 24.10.2019