Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-3°

Ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

arhitektuuri ja ehituse osakond

6. mai /

Tartu Linnavalitsus andis välja järgmised korraldused 

1. Ehitusload: 
1.1. Hiieküla tn 20, Rahinge küla üksikelamu püstitamiseks;
1.2. Raba tee 4a, Ilmatsalu alevik, biometaanjaama püstitamiseks;
1.3. Kesa põik ja Timuti tänavatel vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks;
1.4. J. Tõnissoni ja A. Haava tänavatel vee- ja sademeveetorustike ehitamiseks;
1.5. Kvartsi kvartalis kaugküttetorustike ehitamiseks;
1.6. Ihaste põik 14 korterelamu püstitamiseks;
1.7. Ihaste põik 16 korterelamu püstitamiseks;
1.8. Ihaste põik 18 korterelamu püstitamiseks;
1.9. Ihaste põik 20 korterelamu püstitamiseks;
1.10. Vaba tn 37 üksikelamu ümberehitamiseks ja laiendamiseks;
1.11. Kitseraja, Vorbuse küla päikeseelektrijaama püstitamiseks;
1.12. Laulupeo pst 15 tehnoloogilise pesuvee käitluse hoone püstitamiseks;
1.13. Laseri ja Raudtee tänavate ümberehitamiseks (I etapp);
1.14. Laseri tänaval vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks;
1.15. L. Puusepa tn 8 kanalisatsiooni välistorustiku ehitamiseks;
1.16. Laseri tänaval GRK (gaasiregulaatorkapp) ümberehitamiseks;
1.17. A. Kitzbergi tn 1a // 1b kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.18. Laulupeo pst 15 sademevee- ja kanalisatsiooni välistorustike ehitamiseks;
1.19. Loode tänaval vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks;
1.20. Veemeistri tee, Haage küla vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks;
1.21. Hobuseraua tn 49 üksikelamu püstitamiseks;
1.22. Hiieküla tn 24, Rahinge küla üksikelamu püstitamiseks;
1.23. Võruvälja tn 11 üksikelamu ümberehitamiseks ja laiendamiseks;
1.24. Vapramäe tn 1 üksikelamu lammutamiseks;
1.25. Vapramäe tn 1 kahe korteriga elamu püstitamiseks;
1.26. Jänese tn 30 korterelamu püstitamiseks;
1.27. Raekoja plats 1 // Ülikooli tn äri- ja eluhoone keldrikorruse ümberehitamiseks baariks;
1.28. Tüve ja Lääne tänavate ümberehitamiseks;
1.29. Tüve ja Lääne tänavatel vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks;
1.30. Soola tn 5 ja Fortuuna tn 10 kinnistutel kaugjahutustorustiku ehitamiseks;
1.31. Nigula tänaval sademeveetorustiku ehitamiseks;
1.32. Raua tn 8 kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.33. Inseneri tn 1 kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.34. Selleri tn 8 korterelamu püstitamiseks;
1.35. Puiestee tn 17a korterelamu püstitamiseks;
1.36. Puiestee tn 17b korterelamu püstitamiseks;
1.37. Aruküla tee 1 Olerex teenindusjaam-tankla juurdepääsud "Teede-ehituse ja valgusfooride osa"" põhiprojektis (töö nr 560EJ20) ettenähtud tööde teostamiseks.

2. Kasutusload: 
2.1. Herne tn 45a püstitatud viie korteriga elamule kõrvaltingimusega istutada ehitusprojekti järgne hekk hiljemalt 31.05.2020;
2.2. Tehnika tn 30 püstitatud laohoonele;
2.3. Raekoja plats 10 laiendatud elamu-ärihoone osale kõrvaltingimusega seadustada või lammutada sisehoovi ehitatud varjualune hiljemalt 31.12.2020;
2.4. Madruse tänaval ehitatud vee- ja kanalisatsioonitorustikele;
2.5. Talmani tänaval ehitatud vee- ja kanalisatsioonitorustikele;
2.6. Ihaste põik 6 püstitatud korterelamule järgmiste kõrvaltingimusega;
2.6.1. lõpetada haljastustööd, sh madal- ja kõrghaljastuse istutamine hiljemalt 20.05.2020;
2.6.2. lõpetada asendiplaanilised ehitustööd hiljemalt 31.05.2020;
2.6.3. esitada Tartu piirkonna geomõõdistuste infosüsteemi (geoarhiivi) ehitusjärgne teostusjoonis, mis peab kajastama kõiki teostusmõõdistatud maa-aluseid tehnovõrke ning ehituseelset säilinud maapealset situatsiooni ja maa-aluseid tehnovõrke hiljemalt 20.06.2020.
2.7. Ihaste põik 8 püstitatud korterelamule järgmiste kõrvaltingimusega;
2.7.1. lõpetada haljastustööd, sh madal- ja kõrghaljastuse istutamine hiljemalt 20.05.2020;
2.7.2. lõpetada asendiplaanilised ehitustööd hiljemalt 31.05.2020;
2.7.3. esitada Tartu piirkonna geomõõdistuste infosüsteemi (geoarhiivi) ehitusjärgne teostusjoonis, mis peab kajastama kõiki teostusmõõdistatud maa-aluseid tehnovõrke ning ehituseelset säilinud maapealset situatsiooni ja maa-aluseid tehnovõrke hiljemalt 20.06.2020;
2.8. Herne tn 54b püstitatud kahe korteriga elamule kõrvaltingimusega lõpetada parkla ehitamine (kivikatendi paigaldamine) hiljemalt 31.05.2020;
2.9. Jõe tn 9 ümberehitatud autokauplus-teenindushoone osale kõrvaltingimisega ehitada Jõe tn 9 krundi ehitusprojekti järgne sademevee kanalisatsioonitorustik välja hiljemalt 31.12.2020.

3.Projekteerimistingimused: 
3.1. F. R. Kreutzwaldi tn 26 üksikelamu püstitamiseks;
3.2. Tammekuru 3a abihoone ehitusprojekti koostamiseks;
3.3. Ranna pst 18 üksikelamu püstitamiseks;
3.4. L. Puusepa tn 23 üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

Otsustas tunnistada kehtetuks: 
1. Tartu Linnavalitsuse tollase arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 18.07.1996 välja antud ehitusluba nr 228 Vaba tn 37 elamu rekonstrueerimiseks ja garaaži püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse, uue ehitusloa taotluse esitamisega üksikelamu laiendamiseks ja ümberehitamiseks ning garaaži ehitusloa mitterealiseerimisega.
2. Tartu Linnavalitsuse 10.08.2010 korralduse nr 831 "Ehituslubade väljastamine" p 1.4 ja arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 11.08.2010 välja antud ehitusluba nr 1711/10 Lao tn 2 krt 2 rekonstrueerimiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusteatise esitamisega.
3.  Tartu Linnavalitsuse 30.04.2019 korralduse nr 454 "Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade andmine" p 2.8 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 30.04.2019 välja antud ehitusluba nr 1912271/10394 Selleri tn 8 korterelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.

Ehitus-ja kasutuslubadega ning projekteerimistingimustega saab tutvuda riiklikus Ehitisregistris aadressil www.ehr.ee. 

Viimati muudetud 06.05.2020