Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-3°

Ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

Tartu Linnavalitsus arhitektuuri ja ehituse osakond

19. detsember /

Tartu Linnavalitsus andis välja järgmised korraldused

1. Ehitusload:
1.1. Ignatsi tn 4 üksikelamu püstitamiseks;
1.2. Aeru tn 2 korterelamu püstitamiseks;
1.3. Aeru tn 4 korterelamu püstitamiseks;
1.4. Raba tee 23, Ilmatsalu küla, puurkaevu rajamiseks;
1.5. Staadioni tn 65a korterelamu püstitamiseks.

2. Kasutusload:
2.1. Õuna tänaval ehitatud gaasitorustikele;
2.2. Selleri tänaval ehitatud gaasitorustikule;
2.3. Ujula ja Lubja tänavatel ehitatud gaasitorustikule;
2.4. Sepakuru tänaval ehitatud gaasitorustikule;
2.5. Kristalli tänaval ehitatud vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikele;
2.6. Tamme pst-l ehitatud sademeveetorustikele;
2.7. N. Lunini tn 16 ümberehitatud veetorustikule;
2.8. Klaose tn 9 püstitatud korterelamule;
2.9. Teelehe tn 2 püstitatud üksikelamule;
2.10. Pääsusilma tn 21 laiendatud üksikelamule kõrvaltingimusega viia lõpuni maakorraldustoiming (-toimingud) vastavalt 18.10.2019. a Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnaga sõlmitud kokkuleppele nr 21.3-5/19-5206 hiljemalt 01.07.2020. a.

3.Projekteerimistingimused:
3.1. Laulupeo pst 25 ajutise laohalli ehitusprojekti koostamiseks.
3.2. Võruvälja tn 11 ehitusprojekti koostamiseks;
3.3. Savi tn 43 korterelamu ehitusprojekti koostamiseks;
3.4. Tammenurga tn 7 elamu ehitusprojekti koostamiseks.

Otsustas tunnistada kehtetuks:
1. Tartu Linnavalitsuse 28.12.2006. a korralduse nr 1919 "Tiigi 19 ehitusloa väljastamine ning katastriüksuse sihtotstarbe määramine" p 1 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 28.12.2006. a välja antud ehitusluba nr 3636/06 Tiigi 19 korterelamu laiendamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse esitamisega, kuna ehitustöid ei ole teostatud.
2. Tartu Linnavalitsuse 27.03.2019. a korralduse nr 311 "Staadioni tn 65a, Tartu linn ehitusloa andmine ja hoonele aadressi määramine" p 1 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 28.03.2019. a välja antud ehitusluba nr 1912271/07011 Staadioni tn 65a korterelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.

Ehitus-ja kasutuslubadega ning projekteerimistingimustega saab tutvuda riiklikus Ehitisregistris aadressil www.ehr.ee.

Viimati muudetud 19.12.2019