Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
20°

Ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

Tartu Linnavalitsus arhitektuuri ja ehituse osakond

30. august /

Tartu Linnavalitsus andis välja järgmised korraldused 

1. Ehitusload: 
1.1. Varsa tn 5 üksikelamu püstitamiseks;
1.2. Ihaste tee 7 ajutise rannaspordikeskuse ehitamiseks, kavandatava kasutamise lõpetamise tähtajaga 01.11.2024;
1.3. Tapa-Tartu 421,6-424,7 km, Tähtvere küla üksikelamu lammutamiseks;
1.4. F. R. Kreutzwaldi, Hiie, Taara pst, Vikerkaare, J. V. Jannseni, J. Hurda ja L. Koidula tänavatel vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks;
1.5. Vahi tn 69 ja Vahi tn 73 kaugküttetorustiku (Tartu linna piires) ehitamiseks.

2. Kasutusload: 
2.1. Teguri tn 37b ümberehitatud büroo- ja ärihoone osale;
2.2. Optika tn 4 ehitatud vee- ja kanalisatsiooni välistorustikele;
2.3. Varsa tn 1 püstitatud üksikelamule kõrvaltingimusega paigaldada piirdeaed hiljemalt 1. detsembriks 2019;
2.4. Aianduse tn 4 // Piima tn 1 krundil asuva Aianduse tn 4 püstitatud spordiväljakule;
2.5. Aianduse tn 4 // Piima tn 1 krundil asuva Aianduse tn 4 püstitatud spordihoonele järgmiste kõrvaltingimustega:
2.5.1. istutada puittaimed vastavalt linnamajanduse osakonna arboristi 22. juuli 2019 antud tingimustele ning need üle anda tellijale hiljemalt 15. oktoobriks 2019;
2.5.2. paigaldada Aianduse tn 4 // Piima tn 1 ehitusprojektiga ette nähtud liiklusmärgid hiljemalt 31.08.2019. Aianduse ja Piima tänavat puudutavad liiklusmärgid paigaldada hiljemalt koos tänavate valmimisega;
2.5.3. paigaldada puude ümber pingid hiljemalt puittaimede istutustööde üleandmise ajaks;
2.5.4. esitada Tartu piirkonna geomõõdistuste infosüsteemi (geoarhiivi) ehitusjärgne teostusjoonis, mis peab kajastama kõiki ehitamise käigus tehtud muudatusi, teostusmõõdistatud maa-aluseid tehnovõrke ning ehituseelset säilinud maapealset situatsiooni ja maa-aluseid tehnovõrke hiljemalt 01.11.2019;
2.6. Võru tn 83 püstitatud kiirtoidu kioskile järgmiste kõrvaltingimustega:
2.6.1. istutada kõrghaljastus ja hekk hiljemalt 30.09.2019;
2.6.2. esitada Tartu piirkonna geomõõdistuste infosüsteemi (geoarhiivi) ehitusjärgne teostusjoonis, mis peab kajastama kõiki ehitamise käigus tehtud muudatusi, teostusmõõdistatud maa-aluseid tehnovõrke ning ehituseelset säilinud maapealset situatsiooni ja maa-aluseid tehnovõrke hiljemalt 15.10.2019;
2.7. Turu tn 14 laiendatud kaubanduskeskuse osale kõrvaltingimusega vahetada välja suitsueemalduse ventilaator ning teavitada sellest Päästeameti Lõuna päästekeskust hiljemalt 27.10.2019;
2.8.  Aianduse tn 4 // Piima tn 1 krundil asuvale Piima tn 1 laiendatud koolihoonele kõrvaltingimusega paigaldada vastavalt Fenster Alumiinium AS garantiikirjale ruumis 201 tuletõkkeaken EI30 hiljemalt 27.10.2019;

2.9.  Ringtee tn 53, Kandiküla ümberehitatud veoautokeskuse osale.

 

3.Projekteerimistingimused: 
3.1. Rukkilille tn 2 üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks;
3.2. Jakobi tn 5 // Lutsu tn 1 // Munga tn 4 õppehoonete ehitusprojekti koostamiseks;
3.3. Kooli tn 7 abihoone ehitusprojekti koostamiseks;
3.4. Narva mnt 101 korterelamu ehitusprojekti koostamiseks;
3.5. Kvartsi tn 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  11, 12, 14, 16 korterelamu püstitamiseks.

Otsustas tunnistada kehtetuks: 
1. Tartu Linnavalitsuse 22. septembri 2015. a korralduse nr 1010 "Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine" p 2.4 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 23. septembril 2015. a välja antud ehitusluba nr 1512219/11131 Varsa tn 5 üksikelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.

Ehitus-ja kasutuslubadega ning projekteerimistingimustega saab tutvuda riiklikus Ehitisregistris aadressil www.ehr.ee. 

Viimati muudetud 30.08.2019