Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
11°

Ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

Tartu Linnavalitsus arhitektuuri ja ehituse osakond

31. oktoober /

Tartu Linnavalitsus andis välja järgmised korraldused 

1. Ehitusload: 
1.1. Aruküla tee 1 teenindusjaam-tankla püstitamiseks;
1.2. Paju tn 2 kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.3. Paju tn 2 kaugjahutustorustiku ehitamiseks;
1.4. Hobuseraua tn 28 üksikelamu püstitamiseks;
1.5.  Lossi tn 17 esise sõidu- ja kõnnitee ning parkla ümberehitamiseks;
1.6. Jaama tn - Rõõmu tee ristmiku ümberehitamiseks;
1.7. Jaama tn - Rõõmu tee ristmikul vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustike ümberehitamiseks;
1.8. Raua tn 14 üksikelamu ümberehitamiseks ja laiendamiseks;
1.9. Mõisavahe tn 34c "Tervisemaja" püstitamiseks;
1.10. Kvartsi tn 16 korterelamu püstitamiseks;
1.11. Jaama tn 143 ärihoone elektrisüsteemi ümberehitamiseks;
1.12. Hobuseraua tn 5 üksikelamu püstitamiseks;
1.13. F. Tuglase tn 9a puidutööstuse hoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks üksikelamuks;
1.14. Ringtee tn 43d/2 laohoone ümberehitamiseks sõidukite teeninduse hooneks;
1.15. Turu tn 21 ärihoone püstitamiseks.

2. Kasutusload: 
2.1. Palsami tn 6 püstitatud üksikelamule;
2.2. Jalaka tn 77 // Ringtee tn 25 välisgaasitorustikule;
2.3. Tamme pst 37 välisgaasitorustikule;
2.4. Kapsa tn 8, Kapsa tn 10 välisgaasitorustikele;
2.5. Tammelehe tn 6a välisgaasitorustikule;
2.6. Jaama tn 89 sademevee- ja kanalisatsiooni välistorustikele;
2.7. Kastani tänaval vee- ja sademeveetorustikele;
2.8. Rõõmu tee 10 DP järgsetele vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikele;
2.9. Aeru tn 1 püstitatud korterelamule kõrvaltingimusega paigaldada kõik tuletõkkeuksed hiljemalt 30.11.2019;
2.10. Siili tn 30 püstitatud üksikelamule.

3. Projekteerimistingimused: 
3.1. Riia tn 120a üksikelamu püstitamiseks;
3.2. Eha tn 9 üksikelamu laiendamise ehitusprojekti koostamiseks.

Otsustas tunnistada kehtetuks: 
1. Tartu Linnavalitsuse 02.11.2000 korralduse nr 2667 "Ehituslubade andmine, ümbervormistamine ja tähtaja pikendamine" p 1.1.1. ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 06.11.2000 välja antud ehitusluba nr 247 Salme tn 21 eramu juurde- ja ümberehituseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja ehitusteatise esitamisega;
2. Tartu Linnavalitsuse 28. novembri 2000 korralduse nr 2906 "Ehituslubade andmine ja ümbervormistamine" p 1.1.4. ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 30.11.2000 välja antud ehitusluba nr 00262 Raua tn 14 üksikelamu laiendamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise ja uue ehitusloa taotluse esitamisega;
3. Tartu Linnavalitsuse 30. juuli 2013 korralduse nr 777 "Ehituslubade väljastamine" p 1.13. ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 30.07.2013 välja antud ehitusluba nr 1866/13 Lootuse tn 10 korterelamu trepikoja rekonstrueerimiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise ja ehitusteatise esitamisega;
4. Tartu Linnavalitsuse 23. oktoobri 2018 korralduse nr 1151 "Ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade andmine" p 2.7. ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 24.10.2018 välja antud ehitusluba nr 1812271/26645 Mõisavahe tn 34c "Tervisemaja" püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.

Ehitus-ja kasutuslubadega ning projekteerimistingimustega saab tutvuda riiklikus Ehitisregistris aadressil www.ehr.ee. 

Viimati muudetud 31.10.2019