Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Esimesed lennud mehitamata lennunduse digitaalsete süsteemide testalal olid edukad

Transpordiameti pressiteade

Istuv droon Eesti Lennuakadeemias Foto: Eesti Lennuakadeemia

15. september 2023 / 12.–13. septembril testiti Eesti Lennuakadeemias erinevaid stsenaariume, et valideerida ANRA Technologies poolt ja Transpordiameti tellimusel valminud mehitamata õhusõidukite süsteemide U-space testala.

„Töögrupi tegevused on jõudnud teise väga olulisse faasi, kus katsetasime U-space teenuste toimivust ja tegime testlende,“ lausus Transpordiameti mehitama lennunduse osakonna juhataja Priit Rifk.

U-space teenuseosutaja rollis on ANRA Technologies ja mehitamata õhusõiduki käitajaks on Eesti Lennuakadeemia. „Testimisel ja valideerimisel on oluline roll, sest nii saame läbi mängida erinevad stsenaariumid, mis U-space õhuruumis tulevikus saavad olema,“ lisas Rifk. „Testimise tulemusena soovisime saada vajaliku sisendi U-space teenuseosutajate valideerimiseks ja sertifitseerimiseks.“ 

Eesti Lennuakadeemia mehitamata lennunduse valdkonnajuht Maria Tamm pidas testimist edukaks: „ANRA poolt loodud süsteemide katsetamine avas mitmeid regulatiivseid ja tehnilisi väljakutseid seoses U-space rakendamisega. See aitab meil lähitulevikus paremini fookust seada, et mehitamata lennunduse valdkond saaks arenguks vajaliku tõuke.“

Testperiood lõpeb septembri lõpus ning seejärel algab testala loomine. „Hetkel läbi viidavate tehniliste testide tulemusi analüüsivad nii Eesti Lennuakadeemia kui ka Transpordiamet ning selle põhjal saab paika panna edasise teekaardi, mis mahus ja kujul testala loomisega edasi liigutakse,“ rääkis Tamm.

"See on olnud suurepärane era- ja avaliku sektori koostöö, et luua alus usaldusväärsetele U-space tegevustele," ütles ANRA Technologies asutaja ja tegevjuht Amit Ganjoo. „ANRA toetab Eesti uuenduslikku lähenemist U-space teenuste käivitamisel luues toimiva testala, mis on suur samm, et minna edasi äritegevuseks sobilike U-space’i teenustega.“

Nii testala käitaja kui edasise arenduse koordineerija roll jääb Eesti Lennuakadeemiale, aga testala edasine arendus ja selle kiirus sõltub eelkõige erinevate teenuseosutajate koostööst ning arenduste omavahelisest kooskõlastamisest. 

Projekt on esimene osa tervikust, mille pikemaks eesmärgiks on mehitamata lennuliiklusteenuste kasutuselevõtt ning loodav mehitamata lennunduse testala on mõeldud pakkuma digitaalseid teenuseid droonikäitajatele, kes tulevikus U-space õhuruumis hakkavad lendama.

Tartu linnavalitsuse ettevõtluse arengu osakonna juhataja Kaili Ojamets ütles, et loodav testala toetab Tartu linna suurt ambitsiooni võtta esimeste hulgas Euroopas kasutusele avalikud drooniteenused ning neid edasi arendada.

Projektis osalevad Transpordiamet, Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus, ANRA Technologies, Eesti Lennuakadeemia, Lennuliiklusteeninduse AS, Kliimaministeerium, Tartu linn ja Tartu Teaduspark.

Koostööprojekt „Ekspertteadmised mehitamata lennunduse testala (U-space sandbox) väljatöötamiseks“ viiakse ellu Euroopa Regionaalarengu Fondi 2014–2020 vahenditest.

Viimati muudetud 15.09.2023