Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu esimene kliimakogu jõuab ettepanekute sõnastamiseni

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Kliimakogu Foto: Evelin Lumi

6. mai 2022 / Sel nädalavahetusel, 7. ja 8. mail toimub lodjakojas Tartu kliimakogu teine töine nädalavahetus, kus kliimakogus osalevad tartlased sõnastavad ettepanekud linnavalitsusele Tartu linnaruumi ohutumaks ja atraktiivsemaks muutmiseks.

Seni omandatud teadmiste põhjal tehakse ettepanekud, mis aitavad suurendada Tartu tänavaruumis viibimise ohutust, vähendada õhu- ja mürasaastet, soodustada veelgi rohkem jalgsi ja rattaga liiklemist ning muuta linnaruumi atraktiivsemaks. Osalejate ettepanekute üle hääletatakse individuaalselt, üle 80% toetusega ettepanekud esitatakse linnavalitsusele, kes võtab neid tänavaruumi kujundamisel arvesse. Linnavalitsus annab juuni alguses avalikult teada, kuidas kliimakogu ettepanekud ellu viiakse.

Tartu abilinnapea Gea Kangilaski hinnangul on Tartu esimene kliimakogu millegi suure algus. "Esmakordselt oleme kutsunud linnakodanikud nii põhjalikult linnaruumi arengute kavandamisel kaasa lööma. See süvenemine ning arutlemisõhin, millega osalejad teemadesse on pühendunud, on lausa imetlusväärne. Ootan ettepanekuist head ülesandepüstitust linnale ja ühtlasi ka kindlust, et tulevikusiht on meil kõigil ühine," lisas Kangilaski.

Rohetiigri vabakonna suuna vedajad ja kliimakogude Eestisse toojad Teele Pehk ja Maiu Lauring näevad, et Tartu värske missioon saada üheks sajast Euroopa kliimaneutraalsest linnast annab kliimakogus osalejatele veelgi selgema ambitsiooni. "Kliimakogus osalejad on juba tõestanud, et neil on suur huvi aidata Tartul kiirendada vajalikke ja sageli valulikke samme säästva liikuvuse ja inimliku linnaruumi  nimel. Loodame, et tuleval nädalavahetusel sõnastatavad ettepanekud aitavad Tartu linnavalitsusel kiirendada kliimategusid ja anda julgustust ambitsioonide täitmiseks,"  ütlesid Rohetiigri eksperdid.

Kliimakogu esimesel nädalavahetusel, 23.-24. aprillil saadi valdkondlike spetsialistide abil teadmisi tänavaruumi planeerimise põhimõtetest ning erinevate liikumisviiside headest ja halbadest mõjudest. Samuti kuulati ära erinevate huvipoolte arvamused ja seisukohad. Aruteludest koorusid välja olulised väärtused, millest tuleks kliimakogu hinnangul Tartu linnaruumi arendamisel lähtuda: elurikkuse hoidmine, jätkusuutlikkuse põhimõtted, turvalisus ja tervislikkus.

Ettekannete slaide ja salvestusi saab järele vaadata kliimakogu veebilehel https://www.tartu.ee/kliimakogu#programm

Kutse kliimakogusse saadeti 15 000 tartlasele alates 15. eluaastast. Oma osalemissoovist andis märku ligi 300 linlast, kelle hulgast valiti kindla algoritmi alusel välja 55 tartlast, kes esindavad  demograafilist läbilõiget Tartu elanikest. Tartus esmakordselt rakendatav kliimakogu on uudne koosloomeformaat, mida kasutatakse maailmas nii kohalike kui ka riigi taseme keskkonnaotsuste kiirendamiseks.

Kliimakogu korraldab Tartu Linnavalitsus koos Rohetiigri ja Milttoniga.

Fotosid esimesest nädalavahetusest

Lisainfo: abilinnapea Gea Kangilaski, tel 521 3295, Rohetiigri vabakonna suuna vedaja Teele Pehk, 58100478; Rohetiigri vabakonna suuna analüütik Maiu Lauring, tel 517 7321.

Lilian Lukka

avalike suhete osakond
kommunikatsioonijuht

Tel: 736 1212
Mob: 516 4592

Viimati muudetud 06.05.2022