Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu linna välisõhu strateegilise mürakaardi ajakohastamine

Kokkuvõte Tartu linna välisõhu strateegiline mürakaardi eesmärk on anda informatsiooni keskkonnamüra levikust ning võimaldada müra ohjamise meetmete kavandamist. Käesolev mürakaart on järjekorras kolmas ülelinnaline strateegiline mürakaart Tartu linnas, varasemad mürakaardid on koostatud 2012. ja 2017. aastal. Esmakordselt on mürakaart koostatud Tartu linna haldusreformi järgsetes muudetud piirides, hõlmates ka endise Tähtvere valla territooriumi. Töö raames on koostatud mürakaardid erinevate müraallikate lõikes: autoliiklus, raudteeliiklus ning tööstus. Koostatud on nii mürakaardid Euroopa Komisjonile esitamiseks, mis lähtuvad strateegilise mürakaardi koostamise nõuetest, kui ka mürakaardid siseriiklikuks kasutamiseks, mis lähtuvad Eestis kehtivatest müra hindamise meetoditest ja normväärtustest. Müratsoonide pindalalise ulatuse ja erinevatesse müratsoonidesse jäävate elanike arvu põhjal saab Tartu linna olulisima müraallikana välja tuua autoliikluse. Strateegilise mürakaardi andmete abil koostatakse välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava, millega arvestatakse linna planeerimistegevusel ning mürakaitsemeetmete rakendamisel. Tartu linna strateegilise mürakaardi ajakohastamist finantseeriti SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi eelarvest.

Valdkond Tehiskeskkond, Muud

Koostaja Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (ELLE OÜ)

Valmimisaeg 2022

Tagasi uurimuste lehele