Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Volikogu ülevaade

Linnavolikogu IX koosseisu ülevaade

Linnavolikogu liikmed valitakse iga nelja aasta tagant oktoobrikuu kolmandal pühapäeval toimuvatel kohalike omavalitsuste volikogude valimistel. Volikogu liikmed on omavalitsuse pädevusse kuuluvate küsimuste otsustamisel sõltumatud ja juhinduvad oma tegevuses seadustest, linna õigusaktidest ning linnaelanike huvidest ja vajadustest.

Volikogu ainupädevuses on muuhulgas linna arengukava, eelarvestrateegia ja linnaeelarve vastuvõtmine ja muutmine, kohalike maksude kehtestamine, toetuste andmise ja teenuste osutamise kordade kehtestamine, laenude võtmine ja paljud teised küsimused.

Linnavolikogu liikmete arvu määrab eelmine volikogu koosseis, Tartu-suuruses linnas peab volikogus olema vähemalt 31 liiget. Alates 1989. aastal toimunud valimistest on Tartu volikogu olnud 49-liikmeline.

Viimased kohalikud valimised toimusid 15. oktoobril 2017. Tartu linna valimiskomisjon registreeris linnavolikogu liikmed 31. oktoobril ning IX koosseisu volitused algasid 1. novembril 2017.

1. novembril 2017 jõustusid ka haldusterritoriaalse korralduse muudatused Tartu linna ja Tähtvere valla osas ning sellest alates on senine Tähtvere vald osa Tartu linnast.

Tartu volikogu IX koosseisus on viie erakonna ja kahe valimisliidu esindajad. Reformierakond sai volikokku 20,  Sotsiaaldemokraatlik Erakond kaheksa, Keskerakond seitse, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond kuus ning  Erakond Isamaa (kuni 2. juunini 2018 oli erakonna nimi Isamaa ja Res Publica Liit) kolm kohta. Valimisliidul Tartu Heaks on kolm ja valimisliidul Tartu Eest kaks esindajat.

Koalitsioonilepingu sõlmisid 29. oktoobril 2017 Reformierakond ja Keskerakond. Ühtlasi sõlmiti koostööprotokoll valimisliiduga Tartu Eest.

Linnavolikogu esimees on Aadu Must (Keskerakond), aseesimees Ene Ergma (Reformierakond).

Volikogus on neli fraktsiooni. Kuna fraktsiooni suuruse alampiiriks on linna põhimääruses seatud viis liiget, ei ole fraktsiooni Isamaal ning valimisliitude saadikurühmadel.

Linnaelu valdkondade nagu planeerimine, linnamajandus, rahandus, ettevõtlus, kultuur, haridus jne küsimuste arutamiseks on volikogu loonud kaheksa alatist komisjoni.

Volikogu tegevuse olulisemad alusdokumendid on:
kohaliku omavalitsuse korralduse seadus
Tartu linna põhimäärus

LINNAVOLIKOGU LIIKMED (millises nimekirjas kandideerisid):

Reformierakond:
1. Laura Danilas
2. Ene Ergma
3. Tamara Hristoforova
4. Veljo Ipits
5. Harri Jallajas
6. Helmer Jõgi
7. Triin Anette Kaasik
8. Toomas Kapp
9. Indrek Katušin
10. Krõõt Kiviste
11. Ants Laaneots
12. Verni Loodmaa
13. Senta-Ellinor Michelson
14. Nikolai Männik
15. Andrus Punt
16. Jüri Sasi
17. Kristo Seli
18. Toomas Tein
19. Tiia Teppan
20. Kristjan Tiirik
 

Sotsiaaldemokraatlik Erakond:
1. Toomas Jürgenstein
2. Gea Kangilaski
3. Lemmit Kaplinski
4. Kadri Leetmaa
5. Ott Maidre
6. Heljo Pikhof
7. Asko Tamme
8. Piret Uluots

Keskerakond:
1. Jelena Frunze
2. Rein Kokk
3. Aadu Must
4. Irina Panova
5. Nikolai Põdramägi
6. Marina Riisalu
7. Vladimir Šokman

 

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond:
1. Indrek Kalda
2. Eva Loskit
3. Jaan Willem Sibul
4. Indrek Särg
5. Kaja Tarto*
6. Heiki Vilep
* 21.02.19 EKRE fraktsioonist välja astunud

Erakond Isamaa:
1. Argo Annuk
2. Anneli Kannus
3. Peeter Laurson

Valimisliit Tartu Heaks:
1. Merle Jääger
2. Jüri Kõre
3. Kalle Pilt

Valimisliit Tartu Eest:
1. Margus Jaanovits
2. Vahur Kalmre

Linnavolikogu liikmete kontaktid.


Info volikogu koosseisu muudatuste kohta.

Linnavolikogu istung raekoja saalis
Linnavolikogu istung raekoja saalis

Viimati muudetud 09.01.2020