Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Info Ukraina sõjapõgenike abistamiseks Tartus

Linnavolikogu ja -valitsuse info
Raekoda I k
Tel 1789
 

Info ukrainlaste abistamiseks
Haridusvõimalused
Vaba aja tegevused
Toiduabi ja toimetulekutoetus
Üürihüvitis

Info ukrainlaste abistamiseks

Kontaktid seoses Ukraina sõjapõgenike Tartusse saabumisega

Sotsiaalkindlustusamet

Sotsiaalkindlustusameti poole tuleb pöörduda vanemahüvitise, peretoetuste, pensionide, puudetoetuste küsimustes.  Rohkem infot.

 

Ajutine kaitse Ukraina kodanikele ja nende pereliikmetele
Alates 9. märtsist 2022 saavad sõja eest Eestisse tulnud Ukraina kodanikud taotleda ajutist kaitset. Ajutine kaitse on aastane elamisluba, millega saab Ukraina kodanikele ja nende pereliikmetele pakkuda turvatunnet ja sotsiaalseid garantiisid. Ajutise kaitse taotluse esitamiseks teenindussaalis tuleb eelnevalt broneerida aeg broneering.politsei.ee // Rohkem infot ja KKK.

Isikukoodi taotlemine
Isikukood on vajalik paljude riiklike ja kohaliku omavalitsuse teenuste saamiseks. Isikukood luuakse kas ajutise kaitse taotlemise protsessis Politsei- ja Piirivalveametis või seda saab taotleda ka ilma ajutise kaitse taotlemise protsessita järgmistes kohtades:
•    Tartu Welcome Centre (Ülikooli 17, tel +372 5191 3248; [email protected])
•    Tartu Linnavalitsus. Täiendav info tel +372 742 0856; [email protected]

Haridusvõimalused

Rohkem info: https://www.tartu.ee/ukraina-abiks#haridusvoimalused

Töökoha leidmine

Arstiabi

 • Terviseameti info Ukraina sõjapõgenikele tervishoiuteenuste osutamisest Eesti Vabariigis. Lähemalt: www.terviseamet.ee/et/ukraina

 • Perearsti nõuandetelefon 1220 (välismaa kõnekaardiga helistades +372 634 6630)

 • Erakorraline meditsiiniabi (kiirabi) - 112
 • Psühholoogiline tugi - 116 006 (+372 6147 393). Lisaks saab vestelda ka veebis aadressil www.palunabi.ee. Tugi on tagatud eesti, inglise ja vene keeles.
 • Tartu Ülikooli Kliinikumi info vältimatu abi ja teisese tervisekontrolli kohta: https://www.kliinikum.ee/patsiendile/info-ukraina-sojapogenikele

Politsei ja Päästeamet - 112
Riigiinfo telefon: 1247 (välismaa kõnekaardiga helistades: +372 600 1247)

Ametlik info ja soovitused: https://kriis.ee

Konsultatsioon Tartusse sisseelamiseks
Tartu Welcome Centre (Ülikooli 17), tel  +372 5191 3248; [email protected]; https://tartuwelcomecentre.ee

Ukraina maja
Korraldab erinevaid üritusi ukrainlastele: https://www.facebook.com/ukrainamaja

Tartu Rahvusvaheline Maja
Pakub uussisserändajatele programme ja sündmusi, mis aitavad Tartu ja Lõuna-Eestiga paremini tuttavaks saada ja võrgustikku luua. Uussisserändajad saavad ka liituda spordiprogrammiga, mille raames saab mh teatud mahus hüvitada spordiga seotud kulusid. Pakub ka uussisserändajatest lastevanematele abi ja nõu laste haridusega seotud küsimustes, samuti nõu ja koolitusi Eesti koolide haridustöötajatele  (lapse kohanemise toetamine, konfliktsete teemade arutamine klassis, kaasaegsed õpikäsitlused teiskeelsete laste õpetamises jms).
www.facebook.com/internationalhousetartu
www.internationalhouse.ee

Lemmikloomaga Eestisse saabumine
Eesti lihtsustab seoses Ukraina sõjaolukorraga ajutise menetluse korras Ukrainast saabuvate põgenikega kaasas olevate lemmikloomade liikumise nõudeid. Nõuded leevenevad eelkõige koertele, kassidele ja valgetuhkrutele. Täpsem info.

Ukraina kodanike Eestisse tulek

Annetusvõimalused

Siia lehele on kokku koondanud info, kuidas on võimalik praegusel raskel ajal osutada abi Ukraina rahvale. Kui mõni oluline info on siit puudu, andke sellest palun teada aadressil [email protected].

Tartu erinevad kogumispunktid ja annetusvõimalused Ukraina toetuseks

Annetus- ja abikeskkonnad üle Eesti

Rahvusvahelised keskkonnad

Võimalused olla abiks EESTI riigikaitses ja teha head

Ettevõtjatele

United Delivery Mission MTÜ otsib kaastoetajaid.

Selleks, et sõda kiiremini lõppeks on meil vaja oma tegevust järjepidevalt jätkata ning palume abi. Meie missiooni saab toetada neljal moel.

AUTOD: saadame rindele peamiselt 4x4 manuaalkastiga diiselmasinaid, aga siin on olemas ka paindlikkust, sest tarvis läheb ka väikebusse ja muid suuremaid masinaid logistika toetuseks. Oleme tänulikud kui on ära anda või mõistliku summa eest müüa mõni vanem kuid töökorras masin.
MEDITSIINITEHNIKA: sõjas kulub meditsiinitehnikat palju, kõik tarvilik haavatute ravimiseks on enam kui oodatud.
AITA FINANTSEERIDA JÄRGMISI SAADETISI: kuna valdava osa masinaid ostame turult, paneme kaasa kütust, mida Ukrainas napib, organiseerime masinate remondi ja transpordi ning ostame muud varustust, siis kulub lisaraha hädasti ära. Rekvisiidid rahalise toetuse jaoks on allpool.

United Delivery Mission MTÜ
Konto nr: EE607700771007795362
BIC/SWIFT: LHVBEE22
Panga nimi: LHV Pank

MÕNI MUU VIIS: kui on võimekus abistada autode parandusega, annetada rindele lihtsalt tarbitavat toitu, generaatoreid, militaarvarustust jne.

Lisateave Ukrainaga seotud küsimustes

 • Häirekeskuse riigiinfo telefon 1247
 • Konsulaarabi küsimused Ukrainas viibivatele Eesti kodanikele: +372 5301 9999

Viimati muudetud 13.03.2024

Info lasteaedade, üldhariduskoolide ja huvihariduse kohta Ukraina sõjapõgenikele

Haridus- ja Teadusministeeriumi info: Ukrainast saabunud laps ja noor Eestis

Materjalid iseseisvaks eesti keele õppeks

Ukraina keele baasil:

Vene keele baasil:

Lasteaiakoha saamine

Lasteaiakoha saamiseks palume valida üks järgmistest võimalustest:

 • Pöörduda Tartu Linnavalitsuse haridusosakonda (Raekoja plats 12, III korrus) Riina Voore, telefon +372 504 2506, e-mail: [email protected]
 • Pöörduda järgmistesse lasteaedadesse:
  • Tartu Lasteaed Annike (Anne 9), Katrin Nurm, telefon +372 514 5562, [email protected],
  • Tartu Lasteaed Mõmmik (Mõisavahe 32), Inna Usmanova, telefon  +372 5344 8030, [email protected]
  • Tartu Lasteaed Kelluke (Kaunase pst 69), Julia.Eskor, telefon +372 552 3326, [email protected]
 • Pöörduda lasteaeda, mis on pere peatumispaigale kõige lähemal. Lasteaedade nimekiri: www.tartu.ee/tartu-linna-munitsipaallasteaiad

Koolikoha saamine

Koolikoha saamiseks palume valida üks järgmistest võimalustest:

 • Pöörduda Tartu Linnavalitsuse haridusosakonda (Raekoja plats 12, III korrus) Katrin Parv, telefon +372 518 4110, e-mail: [email protected]
 • Pöörduda järgmistesse koolidesse:
  • Tartu Annelinna Gümnaasium (Kaunase pst 68), Hiie Asser, telefon: +372 503 9813, [email protected]
  • Tartu Aleksander Puškini Kool (Uus 54), Alina Braziulene, telefon +372 5332 4849, [email protected]
  • Tartu Descartes’i Kool (Anne 65), Jaan Reinson telefon +372 746 1801, [email protected],
  • Tartu Raatuse Kool (Raatuse 88a), Toomas Kink, +372 506 4297, [email protected]
 • Pöörduda kooli, mis on pere peatumispaigale kõige lähemal. Koolide nimekiri www.tartu.ee/uldhariduskoolid#pohikoolid

Kutseharidus

Tartu Rakenduslik Kolledž Tartu Rakenduslik Kolledž pakub Ukrainast saabunud põgenikele kutseõppesse või tööellu sisenemiseks vajalikku ettevalmistust, esmast psühholoogilist tuge ning infot karjääri- ja õppimisvõimaluste kohta.

Ootame Eestisse saabunud põgenikke kohandatud KUTSEVALIKU ÕPPESSE. Õpe on paindlik ning lähtub konkreetse õppija vajadustest, võimetest ja huvidest. Kursuse kestus on kuni 6 kuud, mil saab õppida eesti keelt ja kultuuri, infot töö- ja õppimisvõimaluste kohta Tartu Rakenduslikus Kolledžis ning käia praktikal 2-3 erialal. Keelebarjääri ületamiseks toetab gruppi vene ja inglise keelt kõnelev tugiisik. Kursus sobib erinevas vanuses noortele ja põhihariduse nõuet ei ole.

Kevadine grupp on juba AVATUD ja sellega saab liituda igal ajal. Pakume psühholoogilist tuge, kohanemist kohaliku keele ja kultuuriga (õpe klassiruumis, ekskursioonid muuseumidesse, töötoad ja väljasõidud), tuge õpitee jätkamisel ja kavandamisel.
Septembris alustav grupp on mõeldud eesti keele mitteoskajatele laiemalt, pakkudes lisaks põhjalikumat ja süsteemsemat keeleõpet terve aasta vältel.

Kursusel osalejatele laienevad kõik õppijatele ettenähtud vajaduspõhised soodustused: koolilõuna,  sõidukompensatsioon, eritoetus. Võimalus on kasutada kooli raamatukogu, spordikompleksi ning arvutiklasse, elada kooli õpilaskodus.
Lisainfo: [email protected] või [email protected]

Tartu Kunstikool pakub turvalist koolikeskkonda, kohanemist käelise ja loomingulise tegevuse kaudu kunstist, disainist ja IT-valdkonnast huvitatud noortele (eelistatult 15-26aastased noored). Võimalik pakkuda ka erialaõpingute jätkamist. Valmis vastu võtma ja võimalik, et ka osaliselt tööd pakkuma kunsti- ja disainivaldkonna õpetajatele, kunstnikele. 4. aprillist - 17. maini toimub CODE NEET noorte grupp, kuhu võetakse vastu kunstihuvilisi Ukraina noori. Toimumise kellaajad on E-R kell 13.15-16.30. Õpetatakse 3D ja kujunduse programme, lisaks erinevad workshopid, maalimine jmt.
Kontaktid: Eha 41, Kadi Kreis, telefon 5332 0357, [email protected]; www.tartukunstikool.ee/kontakt

Heino Elleri Muusikakool pakub võimalust jätkata muusikaõpet. Kooli oodatakse 15-aastaseid ja vanemaid õpilasi ning pakutakse tööd Ukraina õpetaatele. 
Kontaktid: +372 7423 705 ; +372 7423 384, www.tmk.ee

Huviharidus

Lastele ja täiskavanutele pakutakse rohkelt huvitegevusvõimalusi Tartus. Sobiva ringi leidmisel tuleb ühendust võtta vastava huviringi kontaktiga.

Tartu spordi- ja huvitegevused Ukrainast saabunud lastele ja täiskasvanutele. Tutvu infoga ja leia sobiv treening, muusika- või kunstiring või muu vaba aja tegevus. Tabelis on ka keeled, milles tegevusi läbi viiakse, tegevuste peamised asukohad ning koolide ja klubide kontaktid lisainfo küsimiseks. 

Info huvihariduse kohta: Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonda (Raekoja plats 12, II korrus) Mari-Ann Saluste, telefon +372 5911 6614, e-mail: [email protected].

Kõrgharidus

Tartu Ülikool
Koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga loob ülikool tasuta lisaõppekohad Ukraina kodanikele. 2022/2023. õppeaastal on ülikool valmis looma juurde kuni 250 tasuta õppekohta Ukrainast pärit üliõpilastele. Lisaks pakub ülikool töökohti Ukrainast saabuvatele akadeemilistele töötajatele.
Rohkem infot: https://ut.ee/et/ukraina

Hariduse Tugiteenuste Keskuse Ukraina osakond

Hariduse Tugiteenuste Keskuse alustas Ukraina osakond, mis loodi mitmete psühholoogiliste, koordineerimise- ja metodoloogiliste ülesannetega seotud probleemide lahendamiseks, et edendada Ukraina sõjaväepõgenike vaimse tervise kohandamist ja taastamist.

 • pakume tasuta psühholoogilist tuge Ukraina sõjapõgenikest lastele, noorukitele ja perekondadele (individuaalselt ja grupis);
 • osaleme professionaalse koostöö korraldamisel erinevate spetsialiseeritud asutustega;
 • pakume nõustamise-ja järelvalvetuge spetsialistidele, kes töötavad Ukrainast pärit sõjapõgenike laste, noorukite ja peredega, nende suhtlemise ja käitumise probleemide korral;
 • viime läbi lastele, vanematele, spetsialistidele mõeldud erikoolitusi-ja seminare;
 • osaleme Ukraina sõjapõgenike küsimuste ja toetamisega seotud üritustel.

Kellega ühendust võtta

 • Haridusprotsessi koordineerimise ja korraldamise ning HTK Ukraina osakonna töö haldamise kohta:

Sumyk Anna: +372 53 311 728 ([email protected])

 • Psühholoogiliste teenuste osutamise kohta:

Бойченко Наталия: +372 54 300 309 (Natalia. [email protected])

Ukrainast pärit sõjapõgenikke puudutavaid teenuseid saame osutada individuaalselt või grupiviisiliselt.

Individuaalne nõustamine

Osakonnas töötavad psühhoterapeudid - spetsialistid, kellel on väljaõpe ja kogemused kriisipsühholoogilise nõustamise valdkonnas. Kohtumine kestab 45 minutit kuni 1,5 tundi. Kohtumiste arv lepitakse iga kliendiga kokku eraldi, sõltuvalt taotlusest ja olukorrast, kuid keskmiselt mitte rohkem kui 5 korda.

Kohtumise toimumise oluliseks tingimuseks on osakonna spetsialistidega otse konsulteerimine kuupäeva ja kellaaja kokku leppimiseks. Kohtumise saate broneerida kirjutades taotluse SMS-i teel, samuti saates e-kirja ühele spetsialistidest.

Töö rühmades

Kutsume järgmistesse Ukraina sõjapõgenike tugigruppidesse:

1. Psühholoogiline tugirühm lapsevanematele
2. Psühholoogiline tugirühm noorukitele
3. Eneseabigrupid
4. Karjäärinõustamise rühm (koolilõpetajatele, vanus 16-19 aastat)

Oluline: Kõigile Ukraina lastele, noorukitele ja nende vanematele on psühholoogilised konsultatsioonid, testimis- ja grupiprogrammid Hariduse Tugiteenuste Keskus tasuta.

Lisainfo: 

Tööaeg: E-N kell 9–18, R kell 9–16, nädalavahetused: L-P

Kus me asume: Raekoja plats 12

Viimati muudetud 07.03.2024

Vaba aja tegevused Ukraina sõjapõgenikele

Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu

Keskkogu:
Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu: Kompanii 3/5, tel: +372 736 1380 (üldinfo);  e-mail: [email protected]; www.luts.ee

Harukogud:

 • Annelinna harukogu: Kaunase pst. 23, tel: +372 746 1040, e-mail: [email protected]

 • Ilmatsalu harukogu: Kooli tee 5, Ilmatsalu, tel: +372 736 1372, e-mail: [email protected]

 • Karlova harukogu: Tehase 16 (Sisustus E kaubamaja), tel: +372 730 8473, e-mail: [email protected]
 • Tammelinna harukogu: Suur Kaar 56, tel: +372 746 1035, e-mail: [email protected]
 • Lubja laenutuspunkt: Staadioni 73, tel: +372 736 1698

Raamatukogudes saab:

 • Kasutada internetti, jälgida uudiseid ja kasutada mitmeid riiklikke teenuseid. Raamatukoguhoidjad on alati valmis abistama.

 • Raamatuid ja ajakirju saab  lugeda koha peal ja laenutada koju. Meie raamatukogudes on ka ukrainakeelset kirjandust – küsige abi raamatukoguhoidjalt. Ukrainakeelne kirjandus raamatukogus.
 • Kasutada tasuta WiFi ühendust.
 • kõigis kogudes (v.a Lubja teeninduspunkt) saab kasutada õmblusmasinaid, skännereid ja paljundusmasinaid.
 • Peamajas on ka 3D printer ja 3D skänner.
 • Peamajas on muusikaosakond, kus saab kuulata muusikat, mängida digiklaverit, laenutada raamatuid, plaate, noote ja pille. Muusikakogud on ka harukogudes.
 • Lasteosakondades on lisaks raamatutele ka mitmeid laua- ja arvutimänge ning arvutiklassid. Saab kasutada meisterdamisvahendeid ja on olemas toredad mängunurgad väikelastele.
 • Pakume tasuta ruume kohtumisteks või sündmuste korraldamiseks keskkogus (saal 85 kohta, kohvituba 25 kohta) ja harukogudes.
 • Korraldame huvi korral keelekohvikuid, kus saab praktiseerida erinevaid keeli.
 • Paljud meie raamatukoguhoidjad räägivad lisaks eesti keelele ka vene, inglise ja ka mitmeid muid keeli.  

TARTU Mänguasjamuuseum

Komplekspiletiga saab külastada Tartu Mänguasjamuuseumi põhimaja näituseid ja mängutuba (Lutsu 8) ning Teatri Kodu näituseid (Lutsu 2). https://mm.ee/ethttps://mm.ee/uk 

Tartu Noorsootöö Keskus

Tartu Noorsootöö Keskusel on kolm tegutsemiskohta:

 • Anne Noortekeskus (Uus 56, Tartu) - Annelinna linnaosas paiknev noortekeskus on mõeldud noortele vanuses 7-19 eluaastat. Tegevused ja ruumid on jaotatud vanusegrupiti: 7-11.aastastele ja 12-19.aastastele. Noortekeskuses saavad noored mängida lauamänge, suhelda eakaaslastega, kuulata muusikat, mängida lauatennist, lauahokit või xboxi. Kõik noortekeskuses toimuvad tegevused on noortele tasuta ja avatud osalusega.
 • Lille Noortekeskus (Lille tänav 9, Tartu) – Tartu kesklinnas paiknev noortekeskus on mõeldud noortele vanuses 7-19 eluaastat. Tegevused ja ruumid on jaotatud vanusegrupiti: 7-11.aastastele ja 12-19.aastastele. Noortekeskuses saavad noored mängida lauamänge, suhelda eakaaslastega, kuulata muusikat, mängida lauatennist, lauahokit või xboxi. Kõik noortekeskuses toimuvad tegevused on noortele tasuta ja avatud osalusega. 
 • Ilmatsalu Noortekeskus (Järve tee 8, Ilmatsalu) - Haldusreformi järgselt Tartu linnas paiknev Ilmatsalu Noortekeskus on mõeldud noortele vanuses 7-19 eluaastat. Noortekeskuses saavad noored suhelda eakaaslastega, mängida lauamänge, mängida ping-pongi, lauajalgpalli, lauahokit, WildEsti ja xboxi. 

Kõik noortekeskuses toimuvad tegevused on noortele tasuta ja avatud osalusega.

Eesti Rahva Muuseum

Ukrainast pärit põgenikele on Eesti Rahva Muuseumi (Muuseumi tee 2) näitustele piletivaba sissepääs. https://erm.ee

Muusemitöötajad on valmis korraldama muuseumituure. Muuseumi maja on avatud Ukraina kogukondadele ürituste ja/või kokkusaamiste korraldamiseks.

Püsinäitusel "Kohtumised" on avatud vitriin „Au Ukrainale“, kus tutvustatakse külastajatele ERMi kogudes olevaid Ukraina päritolu esemeid.

Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed

Ukraina kodanikele on Tartu Ülikooli loodusmuuseumisse ja botaanikaaeda tasuta sissepääs. https://natmuseum.ut.ee/en

Lisaks on sõjapõgenikel tasuta sissepääs veel järgmistesse Tartus ja Tartumaal asuvatesse muuseumidesse:


Tartu Ülikooli Akadeemiline spordiklubi

Tartu Ülikooli Akadeemiline spordiklubi toetab Ukraina kodanikke ja pakub soodustingimustel treeningvõimalusi täiskasvanutele ja tasuta treeninguid lastele.
 

Sportimisvõimalused täiskasvanutele (alates 17. oktoober 2022)

Ukrainlastele poole aasta pääse (kuni 31.01.2023) 25€ ning teise poolaasta pääse veebruar-august 25€ spordihoone kasutamine kergejõustikuhall + I ja II korruse jõusaal kell 7-14 ja 19-22. Kui soovitakse osa võtta rühmatreeningutest või harrastustreeningutest, siis saavad kuupääsme soodushinnaga.

Lastele

Spordikool võtab vastu lapsi ja noori vanuses 3-19. Ukraina kodakondsusega lastele ja noortele treeninggruppidega liitumine tasuta! Info spordijuhtidelt:

Korvpall – Esko Tõnisson, [email protected] 
Kergejõustik – Kadri Vernik, [email protected] 
Sõudmine, poks, lauatennis, jalgrattasõit, sulgpall, multisport – Katrin Koser,  [email protected] 

Huvitegevus ja huviharidus

Tutvu tabelis infoga ja leia sobiv treening, muusika- või kunstiring või muu vaba aja tegevus. Tabelis on ka keeled, milles tegevusi läbi viiakse, tegevuste peamised asukohad ning koolide ja klubide kontaktid lisainfo küsimiseks.

Viimati muudetud 24.08.2023

Toiduabi

Ukrainast saabunud ja Eestis viibivatel põgenikel (sh ajutise kaitse saajatel) on õigus saada vajadusel toetusi ja teenuseid, sealhulgas toiduabi. Selle saamiseks tuleb pöörduda kohalikku omavalitsusse, kes toiduabi saamise vajadust hindab. Annetatud ja ostetud toiduabi jagab KOV nimekirjade alusel inimestele Eesti Toidupank.

Kõige lihtsamini saab inimene toiduabi jagamise kohta infot oma elukohajärgse piirkonna sotsiaaltöötajalt. Tartu linnas asuvad sotsiaal- ja tervishoiuosakonna piirkonnakeskused:

 • Annelinna-Ülejõe piirkond     Kaunase pst 22 ja Anne 44
 • Karlova-Tamme piirkond        Rahu 15
 • Tähtvere-Veeriku piirkond    Vaksali 14

Vastuvõtuajad kõigis piirkonnakeskustes: E 15-18, T 13-16, K  8-12 ja R 9-12.

Toiduabi on õigus saada majanduslikult raskes olukorras inimesel või leibkonnal (vanem/hooldaja ja samal pinnal elavad lapsed), kelle abivajaduse on välja selgitanud KOVi sotsiaaltöötaja. Annetatud toiduabi on õigus saada abivajaduse hindamise kuul ja sellele järgneval kolmel kuul. Pikema abivajaduse korral hindab sotsiaaltöötaja olukorra uuesti üle.

Toidupangal on igas maakonnas jaotuspunktid ning nad teevad tihedat koostööd kohalike omavalitsustega, et inimesed saaksid toiduabi kätte võimalikult lihtsalt ning kodu lähedalt. Toidupakke jagatakse 40 jagamispunktis üle Eesti.
 

Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetust saab taotleda sotsiaal- ja tervishoiuosakonna piirkonnakeskustes aadressidel: Kaunase pst 22, Rahu tn 15, Vaksali tn 14. Taotlusi võetakse vastu: E 15-18, T 13-16, K  8-12 ja R 9-12.

Toimetulekutoetust saavad taotleda alates 24.02.2022. aastast Eestisse saabunud Ukraina kodanikud, kes on saanud rahvusvahelise kaitse staatuse.

Toimetulekutoetus on iseseisvat toimetulekut soodustav ajutine abi, millega leevendatakse isikute ja perekondade materiaalset puudust, tagades minimaalsed vahendid esmavajaduste rahuldamiseks.

Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluasemekulude tasumist (kui kulud on olemas) on alla toimetulekupiir

Toimetulekupiir on:

 • üksi elava isiku või perekonna esimese liikme toimetulekupiir on 200 €;
 • alaealise lapse toimetulekupiir on 240 €; 
 • perekonna iga järgneva täisealise liikme toimetulekupiir on 160 €.
  *arvestus 1 € = 32.297 UAH (15.03.2022)

Inimesed, kes majutuse või eluruumi kasutamise eest ei pea maksma, saavad taotleda toimetulekupiiri toidu- ja esmatarbekaupade ostmiseks.

Inimesed, kes maksavad eluasemekulusid majutuse või eluruumi kasutamise eest, saavad taotleda toimetulekupiiri koos eluasemekulude hüvitamisega. Eluasemekulude hüvitamiseks on vaja esitada lisaks taotlusele majutuse või eluruumi kasutamist lubav leping (üürileping, kasutusleping) ja jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulude dokumendid (üürikviitung).

Toetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks samas eluruumis elavad ühise majapidamisega isikuid (abielus või abieluga sarnanevas suhtes olevad isikud, sugulased, muud ühise koduse majapidamisega isikud).

Toetus makstakse välja taotleja või tema soovil teise isiku (usaldusväärne tuttav või sõber) arvelduskontole Eestis. Välisriigi arvelduskontole toetust ei maksta. Toetust saab välja maksta ka sularahas postkontoris (tekstisõnumi saatmiseks on vajalik telefoninumber).

Toetuse taotlemine

Toetuse taotlemiseks jooksva kuu eest tuleb taotlejal või tema perekonnaliikmel esitada taotlus hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks sotsiaal- ja tervishoiuosakonna piirkonnakeskuses.

Toimetulekutoetuse taotlemise avaldus:

TTT avaldus 2022.doc

Toetuse taotlemisel esitatavad dokumendid:

 • isikut tõendav dokument, sh pereliikmete kohta; 
 • ajutise kaitse otsus;
 • Eestis avatud arvelduskonto number;
 • eluruumi kasutamise leping (eluasemekulude hüvitamiseks);
 • jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud (arved)

Lisainfo

Sotsiaal ja -tervishoiuosakonna juhataja asetäitja Kairi Avastu; [email protected], tel 736 1303, 502 1860.

Viimati muudetud 03.10.2023

Eluruumi üürikulude hüvitamine Ukraina sõjapõgenikele

Ajutise kaitse saanud Ukraina põgenikud saavad taotleda ühekordset hüvitist eluruumi üürimisega kaasnevate kulude katmiseks.

Hüvitist saab taotleda Ukraina sõjapõgenik, kes on saanud ajutise kaitse ja registreerinud oma elukoha Tartu linnas. Üürihüvitise taotlemisel tuleb esitada andmed üüritava eluruumi ja kõigi seda kasutavate leibkonnaliikmete kohta.

Hüvitisest võib katta eluruumi üürilepingu sõlmimisega ja kasutuselevõtmisega seotud ühekordseid kulusid, nt vahendustasu (maakleritasu), tagatisraha või ettemaks.

Lähtudes välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadusest (VRKS § 731 lg 1) kompenseeritakse eluruumi kasutamiseks sõlmitava üürilepingu sõlmimise kulu ühekordselt ühe perekonna kohta kuni kuue toimetulekupiiri määra ulatuses. Alates 1. juunist 2022 on toimetulekupiir 200 eurot ja eluruumi üürihüvitise suurus seega maksimaalselt 1200 eurot, piirmäär sisaldab ka 50 eurot kohaliku omavalitsuse halduskulude katteks.

Hüvitise täpne suurus sõltub  igal konkreetsel juhul leibkonna tegelikest kuludest. Hüvitise taotlemisel tuleb kulude tõendamiseks esitada üürileping ja kuludokumendid.

NB! Hüvitist makstakse üks kord.
Perekonnale, kellele on hüvitis juba määratud, teistkordselt hüvitist ei määrata. Seda ka juhul, kui perekond või mõni pereliige vahetab elukohta ning pöördub abi saamiseks teise  kohalikku omavalitsusse.

Hüvitise taotlemine

Taotluse esitajaks saab olla ainult ajutise kaitse staatuses sõjapõgenik.
Hüvitise saamiseks tuleb esitada taotlus omavalitsusele, kuhu ajutise kaitse saanud sõjapõgenik on registreeritud. Koos taotlusega esitatakse ka eluruumi üürilepingu koopia ja kuludokumendid.

Tartu linnas saab üürihüvitise taotlust koos lisadokumentidega esitada linna iseteeninduskeskkonnas https://tartu.ee/kotoetused/yyrihyvitis või täites avalduse piirkonnakeskuses kohapeal (avaldus).

Täiendav info: [email protected]

Taotluse saab esitada sotsiaal- ja tervishoiuosakonda piirkonnakeskustes:

 • Annelinna-Ülejõe piirkond    Kaunase pst 22
 • Karlova-Tamme piirkond       Rahu 15
 • Tähtvere-Veeriku piirkond    Vaksali 14

Vastuvõtuajad kõigis piirkonnakeskustes: E 15-18, T 13-16, K  8-12 ja R 9-12.

Sotsiaaltööteenistuse spetsialistide kontaktid
 

Lisainfo ja viited

Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadus
Kriis.ee veebilehel 

Viimati muudetud 10.06.2024