Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-2°
-2°

Ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

Tartu Linnavalitsus arhitektuuri ja ehituse osakond

19. november 2021 /

Tartu Linnavalitsus andis oktoobris ja novembris välja järgmised korraldused

 

1. Ehitusload:

1.1. Kvissentali tee 8 üksikelamu püstitamiseks;

1.2. Kvissentali tee 10 üksikelamu püstitamiseks:

1.3. Oa tänavalt Oa tn 25 juurdepääsutee ehitamiseks;

1.4. Oa tn 25 ja Meloni tn 33 vee- sademevee- ja kanalisatsiooni välistorustike ehitamiseks;

1.5. Oa tn 25 ja Meloni tn 33 kaugküttetorustiku ehitamiseks;

1.5. N. Lunini tn 14, N. Lunini tn 16, Ravila tn 19 kaugjahutustorustike ehitamiseks;

1.6. Liivamäe, Vorbuse küla puurkaevu ehitamiseks;

1.7. Tähe tn 135d lao- ja teenindushoone laiendamiseks;

1.8. Kastani tn 127a korterelamu püstitamiseks;

1.9. Eha tn 9 üksikelamu lammutamiseks;

1.10. Eha tn 9 üksikelamu püstitamiseks;

1.11. Rebase tn 25 korterelamu püstitamiseks;

1.12. Lossi tn 3 Tartu Ülikooli õppehoone ümberehitamiseks;

1.13. Aiaääre tn 6b kuuri lammutamiseks;

1.14. Väike-Kurvitsa tee 5, Rahinge küla üksikelamu püstitamiseks;

1.15. Vinkli tn 3 Coop Tartu toiduainetetööstuse laohoone katuse ümberehitamiseks;

1.16. Tammekuru tn 10 üksikelamu lammutamiseks;

1.17. Tammekuru tn 10 üksikelamu püstitamiseks;

1.18. Kaupmehe tn 4 laohoone püstitamiseks;

1.19. Võru tn 230 kinnistuvälise gaasitorustiku ehitamiseks;

1.20. Kesk tn 22 kaugküttetorustiku ehitamiseks;

1.21. Õnne tn 10 kaugküttetorustiku ehitamiseks;

1.22. Puiestee tn 85 // 87 // 89 kaugküttetorustiku ehitamiseks;

1.23. Oa tn 52 korterelamu püstitamiseks;

1.24. Kesk kaar 37b kaugküttetorustiku ehitamiseks;

1.25. Vahi tänav T33 sademeveetorustiku ehitamiseks;

1.26. Tähe tänav T135 kõnnitee ehitamiseks lõigus Tähe tn 135b kuni linna piirini;

1.27. Linda tn 32 üksikelamu lammutamiseks;

1.28. Linda tn 32 üksikelamu püstitamiseks;

1.29. Männimetsa tee 76 aiamaja lammutamiseks;

1.30. Männimetsa tee 76 üksikelamu püstitamiseks;

1.31. Meruski tn 13 üksikelamu püstitamiseks;

1.32. Klaose tn 1 üksikelamu püstitamiseks;

1.33. Palusambla 7 üksikelamu püstitamiseks;

1.34. Kraavikalda tn 44 üksikelamu püstitamiseks;

1.35. Ploomi tn 16 kaugküttetorustiku ehitamiseks;

1.36. Aruküla tee 34a kallasraja purde nr 1 ehitamiseks;

1.37. Aruküla tee 34a kallasraja purde nr 2 ehitamiseks;

1.38. Aruküla tee 30 kallasraja purde nr 3 ehitamiseks;

1.39. Kase-Juhani tee 3 üksikelamu püstitamiseks;

1.40. Hobuseraua tn 39 üksikelamu püstitamiseks;

1.41. Peetri tn 16c Tartu sotsiaalmaja laiendamiseks;

1.42. Riia tn 193 Decora kaubandushoone püstitamiseks;

1.43. Ujula tn 69 maasoojuspuuraukude rajamiseks;

1.44. Tamme pst 1 Tartu Tamme Staadioni jõulinnaku püstitamiseks;

1.45. Narva mnt 155 ja Narva mnt 157 kaugküttetorustiku ehitamiseks;

1.46. Marja tn 14 ja Marja tn 16 kaugküttetorustiku ehitamiseks;

1.47. Ülenurme tn 13 ja Ülenurme tn 14 kaugküttetorustiku ehitamiseks;

1.48. Räägu tänaval kaugküttetorustiku ehitamiseks;

1.49. Kalevi tn 118a kaugküttetorustiku ehitamiseks;

1.50. Teguri tn 45a kaugküttetorustiku ehitamiseks;

1.51. Aardla tn 107 ja Aardla tn 124 kaugküttetorustiku ehitamiseks;

1.52. Astri tänaval veetorustiku ehitamiseks;

1.53. Nõva tänaval veetorustiku ehitamiseks;

1.54. Krolle tee 7, Pihva küla üksikelamu püstitamiseks;

1.55. Ignatsi tn 2 üksikelamu püstitamiseks;

1.56. Pargi tn 21 korterelamu püstitamiseks;

1.57. Riia tn 105a üksikelamu püstitamiseks;

1.58. Sepa tn 18 Tartu Lasteaed Rukkilill tehnosüsteemide osaliseks ümberehitamiseks;

1.59. Kirsi tn 10 kaugküttetorustiku ehitamiseks;

1.60. Pikk tn 40 muu lühiajalise majutuse hoone püstitamiseks.

2. Kasutusload:
2.1. Tähe tn 106b laiendatud äri- ja laohoone osale;

2.2. Pepleri tn 27 ümberehitatud büroohoone I ehitusjärgule;

2.3. L. Puusepa tn 2 // 4 // 6 // 8 krundil asuva L. Puusepa tn 8 laiendatud Tartu Ülikooli Kliinikumi Maarjamõisa meditsiinilinnaku osale;

2.4. Rahinge külas, Hiieküla tn 20 püstitatud üksikelamule kõrvaltingimusega tellida vee-, kanalisatsiooni-, kütte- ja ventilatsioonisüsteemide nõuetele vastavuse hindamiseks vastava pädevusega isikult ehitise audit ning esitada see Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale hiljemalt 01.12.2021. a;

2.5. Voolu tn 35 püstitatud kahe korteriga elamule;

2.6. Ujula tn 120 ehitatud koerte jalutusväljakule;

2.7. Sirbi tänaval ehitatud vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikele;

2.8.  Raatuse tänaval ehitatud sademeveetorustikele;

2.9. Riia ja Turu tänavatel ehitatud sademeveetorustikele;

2.10. Mäe tänaval ümberehitatud veetorustikule;

2.11. Uus tn 54 püstitatud Tartu Aleksander Puškini Kooli madalseiklusraja I ehitusjärgule;

2.12. Tüve tn 2 // 4 // 6 // 8 krundil asuva Tüve tn 4 püstitatud mänguväljakule;

2.13. Kuldnoka tn 2 püstitatud üksikelamule;

2.14. Kopli tn 1 Kutsehariduskeskuse õppehoone-õpilaskodu ümberehitatud osale (ventilatsioonisüsteemile);

2.15. Suur kaar 50 püstitatud üksikelamule;

2.16. Rahinge külas, Hiieküla tn 8 püstitatud üksikelamule;

2.17. Ilmatsalu tn 8 kuni Ilmatsalu tn 28 ümberehitatud kaugküttetorustikele;

2.18. Arhitekti ja Nisu tänavatel ümberehitatud kanalisatsioonitorustikele;

2.19. Lammi tänaval ümberehitatud veetorustikule;

2.20. Sälu tn 5 püstitatud üksikelamule;

2.21. Luige tn 2b püstitatud kahe korteriga elamule kõrvaltingimusega esitada Tartu piirkonna geomõõdistuste infosüsteemi (geoarhiivi) elektrikaabli teostusjoonise (sh ümbertõstetud jaotus- ja liitumiskilbi kohta), sidevõrgu maakaabli teostusjoonise ning ehitusjärgse teostusjoonise, mis peab kajastama kõiki ehitamise käigus tehtud muudatusi, teostusmõõdistatud maa-aluseid tehnovõrke ning ehituseelset säilinud maapealset situatsiooni ja maa-aluseid tehnovõrke hiljemalt 01.12.2021. a;

2.22. L. Puusepa tn 2 // 4 // 6 // 8 krundil asuva L. Puusepa tn 8 laiendatud Tartu Ülikooli Kliinikumi Maarjamõisa meditsiinilinnaku I ehitusjärgule;

2.23. Puiestee tn 7b püstitatud üksikelamule kõrvaltingimusega paigaldada keldrikorrusele viivale trepile käsipuu hiljemalt 31.12.2021;

2.24. Varsa tn 23 püstitatud üksikelamule;

2.25. Lõkketule tn 12 püstitatud üksikelamule;

2.26. J. Liivi tn 2 laiendatud õppehoonele järgmiste kõrvaltingimustega:

2.26.1. istutada sisehoovi parkla servas paikneva tugimüüri juurdepääsu tõkestamiseks nõlvale taimed hiljemalt 31.05.2022;

2.26.2. markeerida klaasseinad ja -uksed enne ruumide kasutusele võtmist;

2.26.3. teha pinnasereeperile (GPA ID 228893) kontrollmõõtmine. Geodeetiliste tööde aruanne esitada Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna geodeesiateenistusele ja Maa-ametile hiljemalt 31.12.2021;

2.27. Variku tn 8 laiendatud ärihoone-kortermaja VII ehitusjärgule (korterile nr 9).


3. Projekteerimistingimused:
3.1. Jõerahu tn 13b üksikelamu püstitamiseks;

3.2. Tamme pst 48 abihoone püstitamiseks;

3.3. Jõerahu 13c, Vorbuse küla üksikelamu püstitamiseks;

3.4. Võsula vkt 5, Tüki küla üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks;

3.5. Väike-Tähe tn 4 abihoone ehitusprojekti koostamiseks;

3.6. Sinika tn 4a korterelamu ehitusprojekti koostamiseks;

3.7. Puhkekodu tn 17 üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

 

Otsustas tunnistada kehtetuks:

1. Tartu Linnavalitsuse 28.05.2019 korralduse nr 550 "Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade andmine" p 2.7 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 29.05.2019 välja antud ehitusluba nr 1912271/13524 Tähe tn 135d teenindus-ja laohoone laiendamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega;

2. Tartu Linnavalitsuse 09.10.2018 korralduse nr 1061 "Kastani tn 127a, Tartu linn ehitusloa andmine" ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 10.10.2018 välja antud ehitusluba nr 1812271/25175 Kastani tn 127a korterelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega;

3. Tartu Linnavalitsuse 19.05.2020 korralduse nr 543 "Eha tn 9, Tartu linn ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja ehitusloa andmine" ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt välja antud ehitusluba nr 2012271/15084 Eha tn 9 üksikelamu ümberehitamiseks ja laiendamiseks seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.

4. Tartu Linnavalitsuse 21.01.2014 korralduse nr 73 "Ehituslubade väljastamine" p 1.1 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 22.01.2014 välja antud ehitusluba nr 451/14 Lossi tn 3 Tartu Ülikooli õppehoone osaliseks rekonstrueerimiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega ning ehitusprojekti mitterealiseerimisega.

5. Tartu Linnavalitsuse 14. 03. 2017. a korralduse nr 222 "Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade andmine" p 2.3 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 15.03.2017. a välja antud ehitusluba nr 1712271/07331 Meruski tn 13 üksikelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega;

6. Tartu Linnavalitsuse 23.03.2021. a korraldus nr 309 "Vallikraavi tn 10 ehitusloa andmine ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine" ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 24.03.2021. a välja antud ehitusluba nr 2112271/08621 haiglahoone ümberehitamiseks büroo- ja lühiajalise majutuse hooneks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja ehitusprojekti muudatuste esitamisega endise haiglahoone korterelamu-büroohooneks ümberehitamiseks ehitusteatisega. Katastriüksuse sihtotstarvet muudetakse eraldi korraldusega;

7. Tartu Linnavalitsuse 13.07.2006. a korralduse nr 1105 "Ehituslubade väljastamine" p 1.17 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 13.07.2006. a välja antud ehitusluba nr 1822/06 Palusambla tn 7 üksikelamu laiendamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.

8.  Tartu Linnavalitsuse 6. juuli 2010. a korralduse nr 757 "Ehituslubade väljastamine" p 1.1 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 06.07.2010 välja antud ehitusluba nr 1400/10 Kraavikalda tn 44 üksikelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.

9. Tähtvere Vallavalitsuse poolt 30.09.2015. a välja antud korraldus nr 215 "Ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks Kandikülas Kase-Juhani tee 3" ning Tähtvere Vallavalitsuse poolt 01.10.2015. a välja antud ehitusluba nr 1512219/11510 Kase-Juhani tee 3 üksikelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.

10. Tartu Linnavalitsuse 16.03.2020. a korralduse nr 283 "Ehituslubade andmine" p 1.3 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 17.03.2020. a välja antud ehitusluba nr 2012271/07141 Ignatsi tn 2 üksikelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.

11. Tartu Linnavalitsuse 25.08.2015. a korralduse nr 917 "Ehituslubade väljastamine" p 1.2 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 26.08.2015. a välja antud ehitusluba nr 1512219/09890 Riia tn 105a üksikelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.

Ehitus-ja kasutuslubadega ning projekteerimistingimustega saab tutvuda riiklikus Ehitisregistris aadressil www.ehr.ee.

Viimati muudetud 19.11.2021