Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Keskkonnamüra vähendamise tegevuskava avalikustamine

Tartu linnavolikogu

Riia tänav Foto: Maanus Kullamaa

15. veebruar 2024 / Volikogu saatis avalikule väljapanekule Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava eelnõu.

Keskkonnamüra vähendamise tegevuskava on koostatud aastateks 2024-2028. Kavas pakutakse meetmeid, millega vähendada keskkonnamürast tingitud kahjulikke mõjusid ja mürahäiringut eelkõige seal, kus müra mõju ning mõjutatud inimeste arv on suur. Vaiksetes piirkondades on eesmärk mürataseme suurenemise vältimine. Tegevuskava põhineb 2022. aastal valminud Tartu linna välisõhu strateegilisel mürakaardil. 

Linna mürarikkad piirkonnad on peamiselt seotud suure liikluskoormusega tänavatega. Võimalikud liiklusmüra vähendamise meetmed on lubatud sõidukiiruse vähendamine, autoliikluse jaoks mõeldud tee-ala vähendamine, raskeliikluse piiramine või ümbersuunamine, vaiksemate rehvide ja vaiksemate teekattematerjalide kasutamine.

Oluline liiklusmüra vähendamise meede on erasõidukitega tehtavate sõitude vajaduse vähendamine, millele aitavad kaasa eelkõige ühistranspordi ning jalg- ja kergliiklusteede võrgustiku arendamine ning laialdasema kasutamise soosimine.

Tegevuskava on avalikustamisel 19. veebruarist kuni 31. märtsini Tartu linna kodulehel: www.tartu.ee/müra.

 

Lisainfo:
abilinnapea Raimond Tamm, 515 4738
keskkonnakomisjoni esimees Mart Hiob, 501 4767

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
kantselei juhataja

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 16.02.2024