Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Strateegilise mürakaardi avalikustamine

Maanteeameti teade

2. juuni 2017 / Maanteeametil on valminud strateegiline mürakaart, mille avalikustamise aeg on 19.05-22.06.2017.

Mürakaart asub Maanteeameti kodulehe aadressil https://www.mnt.ee/et/tee/mura-ja-valisohk/mura/strateegiline-murakaart… .
 
Välisõhu kaitse seadus sätestab müraallikavaldajatele (sh Maanteeamet) vastavalt Euroopa keskkonnamüra direktiivile 2002/49/EÜ keskkonnamüra hindamiseks ja müra vähendamise meetmete rakendamiseks strateegiliste mürakaartide koostamise kohustuse. Mürakaardi koostamise eesmärk on anda teavet ja üldine hinnang teatud piirkonna erinevate müraallikate tekitatud müratasemete kohta ning laiemalt tagada keskkonnamüraga kokkupuutumisest tingitud kahjulike mõjude vältimine, ennetamine või vähendamine.

Atmosfääriõhu kaitse seaduse ja keskkonnaministri 20.10.2016 vastuvõetud määruse nr 39 "Välisõhu mürakaardi, strateegilise mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava sisu kohta esitatavad tehnilised nõuded ja koostamise kord" kohaselt tuleb Maanteeametil koostada ja esitada hiljemalt 30. juuniks 2017. aastal strateegiline mürakaart riigiteede kohta, mida kasutab üle kolme miljoni sõiduki aastas. Selliseid maanteelõike oli 2014. aasta liiklusloenduse põhjal 18 ning nende kogupikkuseks on 160,9 km. Kaardistamisele kuulunud maanteelõigud asuvad neljas maakonnas (Harju, Ida-Viru, Pärnu ja Tartu) ning piirnevad Tallinna, Keila, Saue, Tartu, Jõhvi ja Pärnu linnadega.
 
Avalikustamise aegvahemik on 19.05-22.06.2017 ning sellel perioodil saab teha ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid k.a aadressil Maanteeamet, Pärnu mnt 463a, 10916 Tallinn või e-postiga aadressile [email protected]

Mürakaardid avalikustatakse ka Maa-ameti kaardirakenduses peale 30.06.2017. Avalikustamise aadress on https://www.mnt.ee/et/tee/mura-ja-valisohk/mura/strateegiline-murakaart….
 
Strateegilise mürakaardi koostas Akukon OY Eesti filiaal ning selle valmimist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
 
Lisainfo:
Kadri-Piibe Luik
Maanteeamet
Planeeringute osakond
Keskkonnatalitus
Mob 53828535
Tel +3726119372
[email protected]

Viimati muudetud 20.11.2018