Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Kokkuvõte südamekuust Tartu linna haridusasutustes

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Tartu lasteaed Lotte ühismatkal Foto: Tartu lasteaed Lotte

24. mai 2023 / Aprill oli südamekuu. Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond uuris tänavu lasteaedadelt ja koolidelt lisaks terviseteadlikkust toetavatele tegevustele ka selle kohta, mida tehti keskkonna ja elurikkuse toetamiseks.

Märtsi lõpus saadeti Tartu lasteaedadele ja koolidele üleskutse südamekuu tegevustes kaasalöömiseks. Haridusasutused pakkusid erinevaid liikumisele suunatud tegevusi, vaimset tervist toetavaid ettevõtmisi ning tähelepanu all olid nii tervise- kui ka toitumisteadlikkust toetavad tegevused. Ka keskkonda ja linnaruumi ning elurikkust puudutavaid tegevusi leidus omajagu. 

Parima terviklahendusega südamekuu läbiviijad olid Tartu Lasteaed Lotte ja Tartu Descartes´i Kool. Parim lastega koos toitumisteadlikkuse kujundaja Tartu Lasteaed Poku. Oskuslik vanemate kaasaja südamekuu tegevustesse Tartu Karlova Lasteaed. Looduses liikumise ja looduse tundmaõppimise oskuslik siduja Tartu Lasteaed Tähtvere. Koolidest keskkonnateadlikkuse parimaks kujundajaks Tartu Veeriku Kool.

Parimaks ühistegevuseks personaliga valiti transpordivaba nädal Tartu Herbert Masingu kool. Sealsed töötajatele suunatud tegevused viis läbi Angelina Laaniste.

Traditsioonina on haridusasutused ise valinud südamekuu parimad tegevused ning auhinna saavad nende läbiviijad. Parimatena toodi välja:

  • Tartu Lasteaed Lotte liikumisnädal. Osa võttis üle saja lapse ja kõik kõnni- ja jooksuringid tehti koos vanematega. Läbiviijad olid Rännukoerte õpetaja Gerli Kalberg ja liikumisõpetaja Evelin Sepp.
  • Tartu Lasteaed Poku parimaks ürituseks valiti tervisemeeskonna poolt Pokude unistuste väike orienteerumismatk Lähtele. Eestvedaja liikumisõpetaja oli Ann Siidra ja õppealajuhataja Evelin Laugus.
  • Tartu Karlova Lasteaias valmisid igale rühmale südamekuu kalendrid, kust igal hommikul avati rühma hommikuringis aken ja saadi teada selle päeva ülesanne. Reedeti avati kolm aknakest ja sealt tulid välja nädalavahetuse ülesanded, mida täideti koos vanematega. Üheks ülesandeks oli näiteks vanavanemate külastamine ja sellest pildi saatmine lasteaeda. Eestvedajaks liikumisõpetaja Merike Kalme.
  • Tartu Lasteaed Tähtvere tegevus „Liikumine on tervis – märkan linde“ pani linnaruumis liikudes linde märkama, määrama ja loendama. Seda vedas eest Kaidi Kivi. Keskkonnateadlikkust toetas ka tervisliku toitumise näidend „Valesti söök“, eestvedaja Marju Värton.
  • Tartu Descartes´i Koolis toimus südamekuul palju huvitavaid tegevusi. Avalöögi andis noorte tervisekonverents „Lendan tervelt ellu“. Südamekuu tegevuste eestvedajaks oli õpetaja Kaja Kivisikk, tervisemeeskonna juht.
  • Tartu Veeriku Kooli keskkonda toetav plogging ehk prügijooks. Kokku puhastasid õpilased kamba peale 75 km kooli ümbrust. Tervisemeeskond märkis ära ka südant toetava orienteerumismängu „Südame heaks“. Tegevuste eestvedajaks oli õpetaja Maris Tamm.

Südamekuu tegevustesse on lisandunud ise taimede kasvatamist: „Kasvades oma toiduga“, „Näpud mulda“ ja PRIA Koolikava haridusvaldkonna tegevused. Samuti käsitleti liiklusohutuse teemat.

Südamekuu ülevaate panid kokku tervisespetsialistid Ülle Prommik ja Riin Saaremõts.

Viimati muudetud 22.05.2024