Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
14°

Täiskasvanud õppija nädal ja tunnustamine

Tartu Rahvaülikooli pressiteade

2. oktoober / 9.-16. oktoobril toimub Eestis traditsiooniline täiskasvanud õppija nädal ehk TÕN.

See on aeg, kus tavapärasest enam pööratakse tähelepanu täiskasvanute õppimisele ja elukestvale õppele. Käesoleva aasta sloganiks on: „Õppimine seob põlvkondi“.

Igal aastal tunnustatakse TÕN-i ajal ka aasta õppijat, aasta koolitajat, aasta koolitussõbralikku organisatsiooni, aasta õpitegu ja aasta raamatukogu nii maakondlikul kui vabariiklikul tasandil. 2017. aasta Tartumaa tunnustamine toimus haridustöötajate tänuüritusel, 29. septembril.  

Aasta raamatukoguks 2017 Tartumaal on  Lähte Ühisraamatukogu, kus on loodud meeldiv keskkond, toetatakse aktiivselt täiskasvanud õppijaid (sh on koostöös  kohaliku kogukonnaga selgitanud välja toetamist ja suunamist vajavad täiskasvanud õppijad), korraldatakse näitusi, kohtumisi jm õpiüritusi.

Koolitussõbralikuks organisatsiooniks 2017 Tartumaal on Enics Eesti AS, kus toimub põhjalik koolitusvajaduse väljaselgitamine ja palju sisekoolitusi, on välja töötatud uue töötaja programm, toetatakse õppimist nii tasemeõppes kui koolitustel ning tehakse koostööd erinevate haridusasutustega pakkudes nii praktikavõimalusi kui sponsorlust.

Nominendiks oli ka Kavastu Algkool-Lasteaed.

Õpiteoks 2017 Tartumaal oli Tartu Veeriku Kooli nutiringi tegevus Tähtvere Päevakeskuses kui palju kõlapinda leidnud tänuväärne algatus, mis haakub selle aasta TÕN-i sloganiga "Õppimine seob põlvkondi". Eelmisel õppeaastal õpetas kooli 5. A klass Signe Varendi juhendamisel ja eestvedamisel päevakeskuses eakatele arvuti- ja nutitarkusi.

Nominentideks olid veel: Väärikate venekeelne kultuurikool Tartu Rahvaülikoolis, õpetajate koolitus „Hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste tavakooli kaasamine ja õppematerjalide koostamine“ Tartu Rahvaülikoolis ja Tartumaa koolitajate klubi tegevus.

Aasta õppijaks 2017 Tartumaal on Rein Lillak, kes omades filosoofiadoktori kraadi põllumajanduses lõpetas edukalt Tartu Kutsehariduskeskuse ärikorralduse eriala ja asub nüüd omandatud praktilisi ettevõtlusteadmisi rakendama eraettevõtluses.

Eripreemia sai Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi vilistlane Annelii Laisk, kes on 3 lapse kõrvalt omandanud nii põhi- kui gümnaasiumihariduse.

Nominentideks olid veel: Immanuel Volkonski ja Aimar Tusov. 

Aasta koolitajaks 2017 on Tartumaal Tiina Leosk, kes on ise nii koolitaja kui ettevõtja ja igakülgselt ühiskondlikult aktiivne ning karismaatiline isik, kes tegeleb intensiivselt nii koolitamise kui inimeste nõustamisega töövaidlusküsimuste. Tiina omab koolitaja kutset ja koolitab ise alustavaid koolitajaid. 

Nominentideks olid veel järgmised koolitajad: Leili Alaoja-Rein, Andres Kuusik, Ädu Neemre, Mariana Rand ja Asko Uri.

Uusi kandidaate saab juba esitada! Selleks võtke ühendust Tartumaa TÕN-i koordinaatori Ena Drenkhaniga.

TÕNi ajal toimuvad üle Eesti mitmesugused üritused: loengud, õpitoad, näitused, avatud uste päevad, koolitused, ekskursioonid jms. Nii Tartumaa kui teiste piirkondade täiskasvanud õppija nädala tegemiste kohta saab infot siit: http://www.andras.ee/et/event-calendar.

 

Lisainfo:

Ena Drenkhan

TÕNi koordinaator Tartumaal
Tartu Rahvaülikooli projektijuht

tel 5348 6443

www.rahvaylikool.ee

http://www.facebook.com/TartuRahvaylikool

Viimati muudetud 02.10.2017